EPSE Oy

PL 37 / Elopellontie 1 G
33470 Ylöjärvi

Y-tunnus: 2477319-8

EPSEn tiimi koostuu maailmanluokan osaajista kemian, vesikäsittelyn, kansainvälisen myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen aloilta. Lisäksi EPSEn neuvonantajiin kuuluu mm. kansainvälisen kaupallistamisen, sopimusoikeuden ja erilaisten säännösten asiantuntijoita.

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@epse.fi, ilman ääkkösiä.

Yhteydenotto laboratorioon ma-pe klo 8:30-15:30:
+358 50 477 2647 

Alla henkilökunnan jäsenet ryhmittäin. Mikäli et tiedä, kehen ottaisit yhteyttä, käytä lomaketta.

Hallinto ja johto

Jouni Jääskeläinen

Toimitusjohtaja
+358 40 752 0530

Jounilla on lähes 30 vuoden kokemus innovaatioiden kaupallistamisesta, myynnistä ja johtamisesta. Kokemusta on myös yrityssaneerauksesta, yritystoimintojen uudelleenjärjestelyistä sekä yritysostoista ja -myynneistä.

Vesa Rissanen

Tekninen johtaja

Vesalla on yli 30 vuoden kokemus hydrometallurgisten ja kemiallisten ratkaisujen kehittämisestä ja soveltamisesta haitallisten metallien erottamiseksi teollisuus- ja kaivosjätevesistä. Tämän laajamittaisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksena ovat EPSE Menetelmä ja sen patentit.

Vesa on toistaiseksi sairaslomalla. Otathan yhteyttä ensisijaisesti Jouni Jääskeläiseen.

Jon Gorschelnik

Talouspäällikkö
+358 40 733 9143

Jon on vastuussa EPSEn taloushallinnosta. Jonilla on yli 15 vuoden kokemus talousjohtamisen tehtävistä. Jon työskentelee nykyään oman yrityksensä kautta

Ratkaisut

Ilpo Viskari

Solution Manager
+358 44 231 4769

Ilpo vastaa EPSEn asiakkuuksista Suomessa. Ilpo on toiminut yli 25 vuotta vesikemian ja teollisuus- sekä voimalaitosprosessien parissa, eritoten kaupallistamiskokemusta hänellä on rutkasti Suomen lisäksi Baltian, Puolan ja Venäjän alueilta.

Felix Fondem

Johtaja (kansainväliset toiminnot)
+358 50 5695688

Felix vastaa EPSEn kansainvälisistä toiminnoista. Hänellä on 25 vuoden kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta monikansallisten ja kansallisten teollisuus-, startup- ja suunnitteluyritysten kanssa Suomen lisäksi mm. Baltiassa, Venäjällä, Etelä-Koreassa ja Kiinassa.

Yi Fang (Tapio)

Solution Manager
+358 50 487 2243 (Suomi)
+86 133 3602 3430 (Kiina)

Yi:lla on Suomessa suoritettu MBA-tutkinto ja yli 15 vuoden kokemus kaupallistamisesta, kansainvälisestä liiketoiminnasta ja myynnistä. Hän on asunut ja työskennellyt Suomessa 22 vuotta, joista useita vuosia komennuksella Kiinassa eri alojen yrityksille. Hän tuntee Kiinan markkinat, paikalliset alihankintajärjestelyt sekä Suomen ja Kiinan välisen liiketoimintayhteistyön käytännöt. Tällä hetkellä hän asuu Kiinassa.

Anni Honkonen, EPSE

Anni Honkonen

EHSQ Manager
+358 50 5110910

Anni on koulutukseltaan energia- ja ympäristötekniikan insinööri. Hänellä on kokemusta tutkimusryhmätoiminnasta, kiertotalouden parissa työskentelystä ja projektinhallinnasta. Projektinhallinnan lisäksi Anni on vastuussa EPSEn tiedonhallinnasta, laatu- sekä EHS-asioista. Hän on EPSEn työsuojelupäällikkö. Näiden lisäksi hän avustaa asiakaspilotoinneissa tarvittaessa.

Tekninen tiimi

Kimmo Hellsten

Site Manager
+358 50 470 9383

Kimmo on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulusta kemiantekniikan insinööriksi. Hänellä on kokemusta ja asiantuntemusta paitsi kemian-, myös turvallisuus- ja IT-aloilta sekä laboratoriotyöskentelystä. Kimmo vastaa asiakaspilotoinneista ja hänen asiantuntemuksensa kattaa Mobile EPSE™ -laitteistojen rakentamisen ja kehittämisen. Kimmo on myös EPSEn työsuojeluvaltuutettu.

Kari Laine

Technical Manager
+358 500 623 931

Karilla on vahva kokemus johtavista suunnittelualan alihankinnoista, voimalaitos- ja paperiteollisuuden investoinneista ja kunnossapitohankkeista yli 20 vuoden yrittäjyydestä tekniikan alalla. Kari vastaa epselöinnin vaatimista teknisistä ratkaisuista yhdessä Site Managerien kanssa.

Jukka-Pekka Varis

Site Manager
+358 50 471 0272

Sähkö- ja kunnossapitoalan ammattilaisena JP on työskennellyt mm. sähköistyksen ja instrumentointisuunnittelun sekä -käyttöönoton parissa. JP vastaa asiakaspilotoinnista, eli koejärjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä Kimmon kanssa. Hänen asiantuntemuksensa kattaa Mobile EPSE™ -laitteistojen rakentamisen ja kehittämisen.

Laboratorio

Salla Heinonen, EPSE

Salla Heinonen

Laboratoriopäällikkö

Salla on kemisti, pääaineenaan analyyttinen kemia ja sivuaineenaan tuotantotalous. Hänellä on työkokemusta teollisuudesta ja kaivosteollisuuden raaka-aineiden analytiikasta. Sallan osaamisalue kattaa lisäksi laajan valikoiman eri analyysilaitteistoja ja menetelmiä. Sallan vastuualueena on EPSEn laboratorion päivittäinen toiminta yhdessä laboranttien kanssa.

Svetlina Karkiainen

Laborantti

Svetlina on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulusta biotuote- ja prosessitekniikan insinööriksi. Hän hoitaa yhdessä muiden laboranttien kanssa päivittäiset tehtävät EPSEn laboratoriossa Ylöjärvellä.

Veera Linna

Laborantti

Veera on koulutukseltaan laborantti ja hänellä on monipuolinen yli kymmenen vuoden kokemus laboratoriotyöskentelystä aina neuropatologiasta teollisuuden prosessivesiin. Hän on työskennellyt myös esimerkiksi ympäristöanalytiikan ja metalliteollisuuden lopputuotteiden testaamisen parissa. Laiteteknistä osaamista Veeralta löytyy mm. ICP-OES, XRF ja IR- laitteista. Hän hoitaa yhdessä muiden laboranttien kanssa päivittäiset tehtävät EPSEn laboratoriossa Ylöjärvellä.

Asra Mousavi

Laborantti

Asralla on kemian maisterin tutkinto vedenkäsittelyn alalta Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Asran osaamista ovat vedenkäsittelyprosessit ja soveltuvimman vedenpuhdistusmenetelmän valinta tiettyjen epäpuhtauksien, kuten mikro-organismien, biologisten, orgaanisten ja epäorgaanisten haitta-aineiden poistamiseksi puhtaasta vedestä ja jätevedestä. Asralla on myös koulutustaustaa polymeeri- ja petrokemian teollisuudessa. Hän hoitaa yhdessä muiden laboranttien kanssa päivittäiset tehtävät EPSEn laboratoriossa Ylöjärvellä.

Hallitus

Timo Rajala

Hallituksen puheenjohtaja

Timolla on useiden vuosikymmenten kokemus johtamisesta ja strategisesta kehittämisestä suomalaisessa ja kansainvälisessä sähköteollisuudessa, esimerkiksi Pohjolan Voiman toimitusjohtajana ja Teollisuuden Voiman hallituksen puheenjohtajana.

Juha Niemelä

Hallituksen jäsen

Juhalla on useiden vuosikymmenten kokemus johtotehtävistä suomalaisessa ja kansainvälisessä metsäteollisuudessa, kuten esimerkiksi pörssiyhtiö UPM-Kymmenen toimitusjohtajana. Sen lisäksi hän on toiminut sekä Suomen että koko Euroopan metsäteollisuusliiton puheenjohtajana. Hän on vuorineuvos sekä kauppatieteiden ja tekniikan kunniatohtori Turun ja Lappeenrannan yliopistoista.

Jouni Honkavaara

Hallituksen jäsen ja neuvonantaja

Jouni on ReachLAW Oy:n osakas ja toimitusjohtaja sekä entinen Sampo Pankin yritysrahoitusjohtaja. Hänellä on pitkä historia asiantuntija- ja hallintotehtävien parissa rahoitus-, IT- ja koulutusaloilta.

Jouni Jääskeläinen

Hallituksen jäsen

Kuvaus yllä.

Felix Fondem

Hallituksen jäsen

Kuvaus yllä.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja johto omistavat yhtiön osakekannasta suoraan tai yhtiöidensä kautta n. 40%.

Neuvonantajat

Matti Tarvainen

Neuvonantaja (kaivosteollisuus)

Matilla on yli 30 vuoden kokemus johtotehtävistä johtavalla kaivosteknologian toimittajalla Outotecilla. Hän on johtanut Outotecin liiketoimintaa useissa maissa, viimeksi yli 10 vuotta Kanadassa. Hän antaa merkittävän panoksensa kansainvälisten suhteiden ja kommunikaatioyhteyksien ylläpitoon.

Lasse Musakka

Neuvonantaja (kaupallistaminen ja kansainvälistäminen)

Lassella on yli 30 vuoden kokemus johtotehtävistä kansainvälisessä ICT-teollisuudessa, rahoitussektorilla ja start-up teknologiayrityksissä. Hän on toiminut useissa johtotehtävissä johtamisen, strategisen kehittämisen, rahoituksen, kansainvälisen markkinoinnin ja strategisten kumppanuuksien parissa. Hän on ReachLAW Oy:n entinen toimitusjohtaja, joka kehitti yrityksestä globaalin toimijan kemikaalivalvonnan palveluissa. Hän toimi avainroolissa ReachLAW:ssa, kun sille myönnettiin Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto vuonna 2010. Aikaisemmin hän toimi useita vuosia Helsingin pörssin varatoimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Kristiina Leppänen

Asianajaja

Kristiina on energia-alaan, projekteihin, yritysjuridiikkaan, sopimuksiin ja yritysjärjestelyihin erikoistuneen Selen Law Oy -lakitoimiston perustaja ja toimii EPSEn neuvonantajana laki- ja sopimusasioissa. Hän on kansainvälisesti tunnustettu osaaja alallaan, ja esimerkiksi maailmanlaajuisesti lakipalveluita arvioiva Chambers and Partners on antanut hänelle rankingit vuosina 2017 ja 2018 Energy and Environment luokassa.