Arvomme

Kunnioitamme ja arvostamme ympäristöä ja luontoa.

Elämme maapallolla vain kerran ja haluamme suojella ja säilyttää  sen luontoa ja monimuotoisuutta tuleville sukupolville. Puhtaat vesivarat ovat elintärkeitä sekä eliökunnalle että ihmisille ja tavoitteemme on mahdollistaa sen saatavuus maailman joka kolkassa. Biologisen monimuotoisuuden väheneminen on yksi suurimmista uhista, joita kohtaamme yhteiskuntana ilmaston lämpenemisen ohella, ja me EPSEllä olemme sitoutuneet työskentelemään biologisen monimuotoisuuden vähenemistä vastaan ​​kaikin mahdollisin tavoin.

Työntekijämme ja yhteistyökumppanimme ovat voimavaramme.

Työterveys ja -turvallisuus on meille äärimmäisen tärkeää ja sen takia yrityksellämme on EHS Management Plan sekä EHSQ Manager. Haluamme tehdä työturvallisuuden eteen työtä myös yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tiimimme monimuotoisuus on vahvuus ja pyrimme edistämään monimuotoisuutta myös tulevaisuudessa palkkaamalla jatkossakin henkilöitä erilaisilla taustoilla. Toimintatapamme ja projektimme ovat sosiaalisesti vastuullisia.

Innovaatiomme on valttimme ja ajattelemme kaikkien osapuolten toiminnan kannattavuutta.

Ainutlaatuinen EPSE™ Menetelmämme mahdollistaa kokonaisvaltaisen ratkaisun toimittamisen  ja haluamme varmistaa, että ratkaisu hyödyttää yrityksemme ja yhteistyökumppaneidemme lisäksi myös ympäristöä.

Yrittäjyys on meille elämäntapa.

Yrittäjyys ei tarkoita meille yksittäistä asiaa, vaan tapaa, jolla toimimme. Otamme asiakkaan haasteen omaksemme ja pyrimme löytämään siihen parhaan mahdollisen ratkaisun. Uuden kehittäminen ja ongelmanratkaisu on meille intohimo.

 

Ympäristö & ESG Tavoitteet

Haluamme edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Sen takia olemme osana edistämässä jätevapaata ja hiilineutraalia teollisuutta. Kiertotalous on keskeinen keino ESG (Environmental, Social & Governance) -tavoitteiden saavuttamiseksi, ja EPSE tähtääkin paitsi käsittelemänsä veden kierrättämiseen, myös metallien kiertoon. Näin ollen voidaan parantaa resurssitehokkuutta ja vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia merkittävästi ja vaikuttaa siten positiivisesti asiakkaidemme ESG-tavoitteiden täyttymiseen.

EPSE™ Menetelmän hiilidioksidipäästövähennyspotentiaali on arvioitu ulkopuolisen asiantuntijayrityksen toimesta merkittäväksi. Lisätietoa tehdystä laskennasta. CO2-päästöjen vähentäminen on yksi suurista teollisuuden haasteista, ja me voimme auttaa siinä.

Sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa näkyvät myös meidän omassa työssämme. Toimimme aina arvojemme mukaisesti Suomen ja toimintamaan lakeja noudattaen.