Turvallisuuskulttuurin merkitys

Maailman työturvallisuus- ja työterveyspäivää (World Day for Safety and Health at Work) vietettiin tällä viikolla. Teemapäivän tarkoitus on edistää työtapaturmien ja ammattisairauksien ehkäisyä maailmanlaajuisesti. Tänä vuonna päivä keskittyy sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseen kohti turvallisuus- ja terveyskulttuuria.

Työturvallisuuskulttuurin ja sen rakentamisen merkitys korostuu, kun uusia työntekijöitä tulee organisaatioon. Miten uusille työntekijöille kommunikoidaan tehokkaasti, että työturvallisuus ja terveys ovat tärkeitä arvoja, niiden edistäminen kuuluu kaikille ja ettei niitä missään olosuhteissa tule laiminlyödä? EPSEllä tilannetta on tarkasteltu kattavan dokumentaation ja keskustelun kautta, mahdollistamalla työturvallisuuskoulutukset ja pitämällä huolta, että kaikilla on mahdollisuus tuoda esille ajatuksia ja parannusehdotuksia. Toisaalta, koska EPSEn tiimi on kohtuullisen kompakti, on työsuojelusanoman jalkauttaminen helpompaa. Silti on tärkeää panostaa paitsi fyysistä terveyttä ja turvallisuutta uhkaaviin seikkoihin, myös henkiseen puoleen ja työssä jaksamiseen. Koronavuosien jälkeen etenkin yhteiselle tekemiselle ja kasvokkain tapahtuvalle viestinnälle on kysyntää. EPSEllä työturvallisuus- ja terveysasioista vastaa Anni Honkonen, joka aloittaa syksyllä maisterinopinnot turvallisuustekniikasta.

Etenkin Kansainvälisen työjärjestön ILO:n (International Labour Organization) verkkosivuilla aiheesta löytyy kattavasti materiaalia.

Tärkeimpinä työturvallisuuskulttuuria edistävinä asioina pidetään

  • työsuojelun arvottamista korkealle yrityksen liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla
  • avoimen, luottamukseen ja kunnioitukseen perustuvan viestinnän ja vuoropuhelun edistäminen työpaikan arjessa
  • työnantajien ja ylimmän johdon positiivinen työsuojelujohtaminen
  • koulutus ja tiedotus kaikille työntekijöille, jotta he voivat osallistua aktiivisesti työsuojelutoimenpiteiden parantamiseen tähtääviin toimiin.

Tekstin on kirjoittanut Anni Honkonen.