Tietosuojaseloste

Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU-asetusnumero 2016/679).

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tämä Tietosuojapolitiikka määrittelee, mitä henkilökohtaisia tietoja keräämme sinulta ja miten käytämme näitä tietoja. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö (jäljempänä ”Käyttäjä”) voidaan tunnistaa.

    1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sovellettavien tietosuojasta annettujen lakien mukaisesti EPSE Oy:tä (jäljempänä ”EPSE” tai ”me”). EPSE on vastuussa siitä, että henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan tätä Tietosuojapolitiikkaa sekä sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Palvelut, joita EPSE tarjoaa, kutsutaan jäljempänä ”Palveluiksi”.

    2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

EPSE Oy
Elopellontie 1 G
33470 Ylöjärvi

Tätä Tietosuojapolitiikkaa koskevissa asioissa yhteyshenkilö on Anni Honkonen, EHSQ Manager, anni.honkonen@epse.fi.

    3. Henkilötietojen kerääminen

Me keräämme ja käsittelemme Käyttäjää koskevia henkilötietoja erilaisilla tavoilla, jotka on selostettu jäljempänä. Suurin osa henkilötiedoista, joita käsittelemme, saadaan suoraan Käyttäjältä. Voimme kerätä henkilötietoja myös Palvelumme tuottamisen yhteydessä. Käytämme myös julkisia tietolähteitä varmistaaksemme henkilötietojen oikeellisuuden, kuten Postin osoitepalvelua ja Väestörekisterikeskuksen palveluja.

    4. Käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä antamat henkilötiedot

Yhtiön nimi
Y-tunnus
Etunimi ja sukunimi
Sähköpostiosoite

Käyttäjällä on myös mahdollisuus antaa meille muita henkilökohtaisia tietoja Palvelun käytön edistämiseksi, kuten:

Osoite
Puhelinnumero

Kun asiakkaamme on yhtiö, keräämme myös perustiedot yhteyshenkilöistä ja yhtiön edustajista sekä tiedot Käyttäjistä. Näiden henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Näitä henkilötietoja saatetaan kuitenkin tarvita Palvelun kaikkien ominaisuuksien saamiseksi käyttöön.

    5. Palvelun käyttöön ja käyttöönottoon liittyvät tiedot

Saatamme kerätä tietoja myös automaattisesti, kun Käyttäjä käyttää Palveluamme. Nämä tiedot käsittävät:

Käyttäjää koskevat kirjanpidon tapahtumatiedot; Tilaustiedot, kuten tiedot laskutuksesta ja Käyttäjän kuukausittaisten tilausmaksujen perimisestä; Käyttäjän kausittaiset lisenssimaksut laskutetaan sovittuina ajankohtina Netvisor laskutussovelluksella.

     6. Miten käsittelemme henkilötietojamme

Käsittelemme henkilötietoja kolmeen pääasialliseen tarkoitukseen.

    7. Palvelun tarjoaminen

Jotkin alueet Palvelussamme vaativat henkilötietojen käsittelyä, jotta voimme tarjota Käyttäjälle palveluita. Näin ollen tietojenkäsittely saattaa koskea esimerkiksi tietoja, jotka ovat meille välttämättömiä toimittaaksemme Palvelua Käyttäjälle sekä tarjotaksemme asiakaspalvelua tai laskuttaaksemme Käyttäjää. Tietojenkäsittely tässä tapauksessa perustuu Käyttäjän tai yritysasiakkaan ja EPSEn väliseen sopimukseen.

    8. Palvelun kehittäminen ja tutkimus

Saatamme käyttää henkilötietoja parantaaksemme Palvelun laatua, ratkaistaksemme Palvelussa havaittuja ongelmia ja kehittääksemme palvelun ominaisuuksia Käyttäjiä varten. Tämä tietojenkäsittely perustuu aitoon kiinnostukseemme parantaa Palveluamme ja sen ominaisuuksia ja sisältöä. Saatamme myös tuottaa nimettömiä tilastotietoja tutkimustarkoituksiin, mukaan lukien liiketoiminta-analytiikkaan (Business Intelligence).

    9. Markkinointi ja viestintä

Saatamme käyttää henkilötietoja lähettääksemme Käyttäjälle tärkeitä tietoja Palvelusta. Henkilötietoja saatetaan käyttää myös Käyttäjiin kohdistuvan mainonnan, markkinoinnin, suoramarkkinoinnin ja personoidun markkinoinnin tarkoituksiin. Saatamme luoda yleisiä profiileja Käyttäjistä tarjotaksemme parempaa sisältöä ja mainoksia. Tämä perustuu aitoon kiinnostukseemme pitää Käyttäjät ajan tasalla Palvelustamme ja markkinoida uusia tarpeellisia tuotteita ja palveluita Käyttäjillemme. Käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi koska tahansa.

    10. Henkilötietojen jakaminen

Saatamme antaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:
kun se on laissa sallittu tai vaadittu; kun luottamamme palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita meidän puolestamme ja ohjeittemme mukaisesti.

Valvomme kuitenkin Käyttäjän henkilötietojen käyttöä ja olemme niistä vastuussa kaikissa tilanteissa; jos EPSE on osallisena fuusiossa, yrityskaupassa, tai liiketoiminnan tai sen osan myynnissä; kun me uskomme vilpittömin mielin, että tietojen antaminen on välttämätöntä oikeuksiemme suojelemiseksi, Käyttäjän turvallisuuden tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, petoksen tutkimiseksi, tai valtiovallan vaatimusten täyttämiseksi.

EPSE ei myy Käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille.

    11. Henkilötietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Emme siirrä Käyttäjien henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

    12. Henkilötietojen säilyttäminen

Käyttäjän henkilötietoja tullaan säilyttämään vain niin kauan kuin on se tarpeen tässä tietosuojapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseksi. Kun laki, meidän oikeutemme tai velvollisuutemme tai Käyttäjän oikeudet tai velvollisuudet eivät enää edellytä Käyttäjän henkilötietojen säilyttämistä, tuhoamme kyseiset henkilötiedot. Kun Käyttäjä esimerkiksi poistaa käyttäjätilin Palvelusta, tiedot tuhotaan viipymättä Palvelusta. Teknisten syiden vuoksi tällaisissa tilanteissa henkilötietoja säilytetään varmuuskopioissamme enintään vuoden ennen kuin ne tuhotaan.

    13. Käyttäjän tietosuojaoikeudet

Käyttäjällä on oikeus saada ne henkilötiedot, jotka meillä on hallussamme kyseisestä Käyttäjästä. Käyttäjällä on oikeus saada, oikaista, päivittää, muuttaa tai poistaa henkilötiedot koska tahansa. Tietyt tiedot ovat kuitenkin olennaisen välttämättömiä tässä politiikassa määritettyjen tavoitteiden täyttämiseksi, ja myös laki saattaa edellyttää tiettyjä tietoja. Näin ollen Käyttäjä ei saa poistaa tällaisia henkilötietoja.

Käyttäjä voi pyytää hallussamme olevat henkilötiedot olemalla yhteydessä anni.honkonen@epse.fi.

Käyttäjällä on oikeus vastustaa tiettyä tietojenkäsittelyä, kuten profilointia markkinointitarkoituksiin. Käyttäjällä on myös oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä siinä määrin kuin sovellettava tietosuojaa koskeva laki tätä edellyttää.

Käyttäjällä on oikeus, lain edellyttämissä rajoissa, tietojen siirrettävyyteen, toisin sanoen oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, konelukuisessa muodossa ja siirtää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.

Käyttäjä voi korjata, poistaa tai muutoin käsitellä henkilötietoja Palvelussa tai ottaa yhteyttä EPSEn asiakaspalveluun muutoksen tekemistä varten. Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä ”2. Rekisterinpitäjää” koskevassa osiossa annettuja yhteystietoja tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen anni.honkonen@epse.fi.

Jos Käyttäjä kokee tietojenkäsittelytapamme ongelmaksi, Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus Käyttäjän kansalliselle tietosuojaviranomaiselle EU:ssa/ETA:ssa. Suomessa tämä viranomainen on tietosuojavaltuutettu. Suomen tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän linkin kautta.

    14. Lapsia koskevat henkilötiedot

Palvelumme ei ole suunnattu lapsille. Jos havaitset, että alle 16-vuotias lapsi on antanut meille henkilötietojaan, ole hyvä ja ota yhteyttä käyttämällä ”2. Rekisterinpitäjää” koskevassa osiossa annettuja yhteystietoja tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen anni.honkonen@epse.fi.

Käytämme evästeitä tai muita samankaltaisia tekniikoita nettisivujemme käytettävyyden parantamisessa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on sijoitettu Käyttäjän laitteelle keräämään normaaleja internetin lokitietoja. Palvelun tietyt toiminnallisuudet vaativat evästeiden käyttöä. Käytämme evästeitä lisätäksemme Palvelun toimivuutta ja tehdäksemme siitä helpomman käyttää. Käyttäjä voi asettaa selaimensa asetukset siten, että se ei hyväksy evästeiden käyttöä. Käyttäjä voi myös rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimelta.

    15. Turvallisuus

EPSE suhtautuu turvallisuuteen vakavasti. Teemme erilaisia toimenpiteitä suojellaksemme henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä ja niiden luvattomalta saamiselta tai paljastamiselta. Nämä toimenpiteet tehdään ottaen huomioon keräämiemme, käsittelemiemme ja säilyttämiemme tietojen arkaluonteisuuden sekä nykyisen teknologian.

Tutustuaksesi tarkemmin nykyisiin turvallisuutta sekä henkilötietojen ja muiden tietojen luottamuksellisuutta koskeviin käytäntöihin ja politiikkaan, ole hyvä ja tutustu tietosuojakuvaukseemme – pidämme tätä asiakirjaa ajantasaisena, kun käytännöt kehittyvät ajan myötä.

    16. Muutokset tietosuojapolitiikkaamme

Saatamme muuttaa tätä politiikkaa aika ajoin. Jos muutamme, ilmoitamme asiasta nettisivuillamme.

    17. Yhteydenotto EPSEen

Ole hyvä ja ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää EPSEn tietosuojapolitiikasta tai -käytännöistä. Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä ”2. Rekisterinpitäjää” koskevassa osiossa annettuja yhteystietoja tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen anni.honkonen@epse.fi.