Tarjouspyyntö CircHubsin sivuilla

CircHubs ja Business Tampere haluavat auttaa alueen yrityksiä ja ovat EPSEn kannalta oikealla asialla selvittämässä Puolan ja Itä-Euroopan suljettujen ja aktiivisten kaivosten aiheuttamia ongelmia. Odotamme innolla selvitystyön tuloksia, koska EPSEn yksi keihäänkärjistä on nimenomaan kaivosteollisuuden jätevedet. Pienillä yrityksillä ei usein ole omia resursseja selvittää kaikkia asioita, joista voisi olla suurta apua liiketoiminnan kasvattamisessa. Siksi onkin hyvä, että on tahoja, joista apua on saatavilla.

Markkinatutkimus on jatkoa Circhubs hankkeen (toteuttajana Business Tampere) 3.4.2019 järjestämälle Itä-Eurooppainfolle, jonka tarkoituksena oli paitsi kertoa yrityksille Puolan ja naapurimaiden liiketoimintamahdollisuuksista, myös löytää jatkopolkuja, jotka auttavat yrityksiä avaamaan liiketoimintaa näihin maihin. Kaivostoiminta on Puolassa ja naapurimaissa vahvaa ja se sisältää ym- päristöriskejä. Näiden riskien poistamisessa tai minimoimisessa piilee monia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille cleantech- sekä bio- ja kiertotalousalan yrityksille. Tässä markkinaselvityksessä kartoitetaan noita mahdollisuuksia.

Lisätietoja alla olevasta linkistä!

Tarjouspyyntö: Markkinaselvitys Puolaan ja naapurimaihin