Historia

EPSEn juuret ovat 2000-luvun alkuvuosissa, jolloin EPSE™ Menetelmän keksijä Vesa Rissanen omisti peittaamon, jossa kovakromattiin lentokoneen osia. Prosessissa happoon liukenee lukuisia metalleja, muodostaen lopulta vaarallista jätettä. Rissanen alkoi jätekuluista päästäkseen tehdä kokeita ja onnistui lopulta sakkauttamaan hapon niin, että lopputuloksena oli puhdasta vettä ja monimetallisakkaa. Lentokonetehdas kuitenkin suljettiin ja kromaaminen lopetettiin. Sakkautuksen kaavat jäivät vuosiksi pöytälaatikkoon.

Vuosikymmen myöhemmin tieto sakkautuskaavoista kantautui kahden yrittäjän korviin, ja alkoi suunnittelu ja toteutus menetelmän kaupallistamiseksi. Aluksi keskityttiin vain peittauksessa syntyviin jätevesiin ja toiminta oli pienimuotoista. Samaan aikaan kaivosvesien ongelmat saivat runsaasti negatiivista julkisuutta Suomessa, ja kolmikko alkoi pohtia, voisiko metallit erotella myös kaivosten jätevesistä. Tätä varten perustettiin vuonna 2012 Global EcoProcess Services Oy eli EPSE. Yritys patentoi menetelmänsä ja kaupallistuminen sai uutta vauhtia, kun menetelmää testattiin onnistuneesti mm. Talvivaaran jätevesillä.

Kohti onnistumista

EPSEn tarinaan mahtuu monenlaisia kokeiluja, yritystä, erehdystä ja oppimista. Olemme löytäneet paljon arvokkaita kumppaneita, joiden kanssa testata menetelmäämme erilaisissa kohteissa ja löytäneet ydinosaamisemme, jonka olemme myös patentoineet. EPSEllä on tällä hetkellä teknologialleen, EPSE Menetelmälle, neljä patenttia, joista yksi on ensimmäisenä hankittu pääpatentti ja muut tukipatentteja.

Kansainvälistä tukea

Vuoden 2019 keväällä EPSE sai Euroopan komission Horizon 2020 -projektirahoitusta 1,9 miljoonaa euroa. Tämän rahoituksen turvin on suunniteltu, rakennettu ja testattu ensimmäinen Mobile EPSE™ Proto -pilottilaitteisto, joka on ollut ahkerassa käytössä eri asiakaskohteissa eri puolilla Suomea, sekä seuraava, paranneltu Mobile EPSE, joka valmistuu vuoden 2020 aikana. Pilottilaitteistot tukevat menetelmän kaupallistamista.

Lue lisää: Mobile EPSE™

Vuoden 2020 alussa EPSE vaihtoi nimensä EPSE Oy:ksi. Pandemia ja sen seurauksena asetetut rajoitukset etenkin ihmisten liikkuvuudessa ovat tuoneet haasteita myös EPSElle, mutta työtä on jatkettu systemaattisesti niistä huolimatta.

 

Jätteetön teollisuusympäristö on tavoitteemme ja noudatamme seuraavia arvoja missiomme tavoittelemisessa:

  • Yrittäjyys ja arvostus
  • Erilaisuutemme on vahvuus
  • Innovaatiomme, työntekijämme ja yhteistyökumppanimme ovat voimavaramme
  • Sosiaalinen vastuullisuus
  • Kunnioitamme ja arvostamme ympäristöä ja luontoa
  • Ajattelemme kaikkien osapuolten toiminnan kannattavuutta.

 

Visio ja ympäristöpolitiikka

Haluamme olla markkinajohtaja raskasmetalleja sisältävien jätteiden käsittelyssä kiertotalouden raaka-aineeksi ja puhtaaksi vedeksi. Tarjoamme parasta mahdollista tekniikkaa ja palvelua kaikessa mitä teemme.