Historia

EPSEn juuret ovat 2000-luvun alkuvuosissa, jolloin EPSE™ Menetelmän keksijä Vesa Rissanen omisti peittaamon, jossa kovakromattiin lentokoneen osia. Kovakromausprosessissa happoon liukenee lukuisia metalleja muodostaen lopulta vaarallista jätettä, joten Rissanen alkoi jätekuluista päästäkseen tehdä kokeita ja onnistui lopulta sakkauttamaan hapon siten, että lopputuloksena oli puhdasta vettä ja monimetallisakkaa. Lentokonetehdas kuitenkin suljettiin ja kromaaminen lopetettiin. Sakkautuksen kaavat jäivät vuosiksi pöytälaatikkoon.

 

Vuosikymmen myöhemmin tieto sakkautuskaavoista kantautui kahden yrittäjän korviin, ja aloitettiin suunnittelu ja toteutus menetelmän kaupallistamiseksi. Aluksi keskityttiin vain peittauksessa syntyviin jätevesiin ja toiminta oli pienimuotoista. Samaan aikaan kaivosvesien ongelmat saivat runsaasti negatiivista julkisuutta Suomessa, ja kolmikko alkoi pohtia, voisiko metallit erotella myös kaivosten jätevesistä. Tätä varten perustettiin vuonna 2012 Global EcoProcess Services Oy eli EPSE. Yritys patentoi menetelmänsä ja kaupallistuminen sai uutta vauhtia, kun menetelmää testattiin onnistuneesti mm. Talvivaaran kaivoksen jätevesillä.

Kohti onnistumista

EPSEn tarinaan mahtuu monenlaista kokeilua, yritystä, erehdystä ja oppimista. EPSE on löytänyt paljon arvokkaita kumppaneita, jotka ovat mahdollistaneet menetelmän testaamisen erilaisissa kohteissa ja siten on löydetty EPSEn ydinosaaminen, joka on patentoitu. Tällä hetkellä EPSEllä on teknologialleen, EPSE™ Menetelmälle, neljä patenttia, joista yksi on ensimmäisenä hankittu pääpatentti ja muut tukipatentteja.

EPSE™ Menetelmän keksijä Vesa Rissanen.

Vuoden 2019 keväällä EPSE sai Euroopan komission Horizon 2020 -projektirahoitusta 1,9 miljoonaa euroa. Tämän rahoituksen turvin suunniteltiin, rakennettiin ja testattiin ensimmäinen veden käsittelyyn tarkoitettu Mobile EPSE™ Proto -pilottilaitteisto, joka on ollut ahkerassa käytössä eri asiakaskohteissa eri puolilla Suomea. Samaa rahoitusta käytettiin seuraavaan, paranneltuun Mobile EPSE™ pilottilaitteistoon, joka valmistui vuoden 2020 aikana ja samana vuonna EPSE vaihtoi nimensä EPSE Oy:ksi.

Tänä päivänä

Nykyään EPSE on vahvasti kasvavassa asemassa ja uusia projekteja viriää jatkuvasti. EPSE Team on hiljalleen kasvanut muutamasta henkilöstä tiiviiksi ryhmäksi alan asiantuntijoita ja tarve laajentumiselle on ollut jatkuvaa. EPSEllä on käytössään kaksi liikuteltavaa vedenkäsittelyyn tarkoitettua pilottilaitteistoa, jotka ovat olleet ahkerassa käytössä asiakaskohteissa sekä Suomessa, että maailmalla ja suunnitteilla on mittava metalleja sisältävän veden puhdistukseen erikoistunut keskitetty vedenpuhdistamolaitoshanke.

EPSE on matkalla raskasmetalleja sisältävien jätevesien käsittelyn markkinajohtajaksi tukien kiertotaloutta ja suojellen ympäristöä.