EPSE-metoden är den idealiska lösningen för

 • Rening av processvatten
 • Behandling av metallhaltigt avloppsvatten
 • Skapande av vattenkretslopp
 • Behandling av lösliga metaller i farligt avfall

EPSE-metoden minskar avfallshanteringens kostnader och ökar företagets möjligheter för cirkulär ekonomi i sin verksamhet.

Potentialen för nya tillämpningar är stor och vi har troligen inte funnit alla möjligheterna än. Men vi vet att EPSE-metoden kan användas med bra resultat inom t.ex. följande verksamheter:

 

 • Hantering av avfall från industrier
 • Kraftverk
 • Vattenreningsanläggningar
 • Avfallsförbränningsanläggningar
 • Energiproduktionsanläggningar
 • Gruvindustrin
 • Pappersindustrin
 • Ytbehandlingsindustrin
 • Stålindustrin
 • Kemisk industri
 • Olje- och gasindustrin