EPSE bidrar till hållbar utveckling och den cirkulära ekonomin genom att behandla avloppsvatten som innehåller lösliga metaller för att minska sin miljöpåverkan och bekämpa klimatförändringarna. Våra processer återvinner inte bara värdefulla metaller, utan bidrar också till att bevara naturresurser och uppnå företagens ESG-mål.

Vi erbjuder våra kunder en omfattande lösning för behandling av metallhaltigt avloppsvatten och vi erbjuder bästa möjliga teknik och service i allt vi gör. EPSE kundprocess börjar med en vattenprov analys på EPSE Laboratorium. Efterät verifieras funktionaliteten av EPSE™ Metoden under kundförhållanden med On-site pilot. Slutlig omfattande lösning uppnås med EPSE™ Metodens användning licens kontrakt som innehåller EPSE™ kemikalie.

 

EPSE Kundprocess

1. Skicka oss ert
vattenprov

EPSE Laboratorium analyserar det och gör ett unikt optimerad recept för era behoven.

2. Verifiering av metodens funktionalitet

EPSE™ Metodens funktionalitet kan verifieras t.ex. med vår enkelt kopplas Mobile EPSE™ pilot container.

3. Omfattande
lösningen

EPSE™ Metoden licens kontrakt som innehåller  EPSE™ kemikalie.

 

Circulär ekonomi

EPSE™ Metoden kan minska kostnader för metallhaltigt avfallshantering och öka möjligheter till cirkulär ekonomi. Metoden konserverar natur och naturresurser och vatten som födes i processen kan ledas tillbaka till processen. Metaller kan raffineras för råvaror, vilken erbjuder en lösning mot global nöd för metaller.

 

EPSE™ Metoden passas utmärkt för:

 • Rening av metallhaltigt avlopps- och processvatten
 • Anställning av stängt vatten kretslopp
 • Tagning och återvinning av metaller

 

 

EPSE™ Metodens tillämpningsområden

Potentialen för nya tillämpningar är stor och vi har troligen inte identifierat alla våra möjligheter än. Men vi vet att EPSE Metoden kan användas inom t.ex. följande verksamhetsområden:

 • Gruvindustri
 • Metallindustri
 • Avfallsindustri
 • Pappersindustri
 • Kemisk industri
 • Olje- och gasindustrier
 • Byggnadsindustri
 • Automobil- och flygindustrier
 • Elindustri
 • Medicinska industri
 • Energiindustri

Vill du vet mer om vår kundprocess? Läs mer om EPSE Laboratorium och On-site utprovning.