Våra värden

Vi respekterar och värdesätter miljön och naturen.

Vi lever på den här jorden bara en gang och vi vill skydda och bevara naturens mångfalden för framtida generationer. Rena vattenresurser är livsavgörande för alla levande organismer och vår målsättning är att möjliggöra dess tillgänglikhet på varje hörn av världen. Förminskning av biologisk mångfalden är en av de största hot som vi möter som samhället vid sidan av global uppvärmning och vi på EPSE är bunden att jobba mot förminskning av biologisk mångfalden med alla möjliga sätt.

Våra medarbetare och partners är våra tillgånga.

Arbetshygien och -säkerhet är ytterst viktiga för oss och därför har vi en EHS Management Plan och en EHSQ Manager. Vi vill jobba för att befrämja arbetssäkerhet också med våra samarbetspartners. Vårt Teams mångfalden är en styrka och vi sträver att befrämja den också i framtiden genom att anställa annorlunda personer med olika bakgrunder. Våra tillvägagångsätt och projekt är socialt ansvariga.

Vår innovation är vår trumf och vi tänker på alla parters verksamhets lönsamhet.

Vår unik EPSE™ Metod möjliggör att leverera omfattande lösningen och vi vill säkra, att lösningen gagnar vårt företag, samarbetspartner och ytterligare naturen.

Entreprenörskap är en livsstil för oss.

Entreprenörskap menar inte bara en sak för oss, utan en sätt som vi opererar. Vi anslutar vårt kundens problem till vårt eget och strävar att hitta den bästa möjliga lösning. Att utveckla ny och lösa problem är vår passion.

 

Miljön

Vi vill befrämja hållbar användning av naturresurser. Därför gör vi vår del för att befrämja en avfalls- och karbonfritt industri.

En karbonuttsläpp minskningspotential för EPSE™ Metoden har värderat av en utomstående expert-företag betydelseful. Tilläggsinformation av beräkningen (bara på engelska).

Minskning av CO2-utsläpp er en av de största industris utmaningarna och vi kan hjälpa med den.