Målsättning om On-site Pilot är att verifiera funktionaliteten av EPSE™ Metoden under kundförhållanden. Pilotprojekt stödjer också beräkning av investeringar och driftskostnader. Pilotprojekt kan genomföras med rörlig Mobile EPSE™ pilot container, kundens egen hårdvara, IBC-containrar eller andra lösning anpassade för kundens behöv.

 

 

EPSE vattenhantering process

 

Steg 1.

Dosering och blandning kemikalier

Steg 2.

EPSE-hantering

 

Steg 3.

Regleringen och fällning borttagning

 

Mobile EPSE™

Mobile EPSE™ är en särdeles automatiserad rärlig container ämnad till kundens biflöde. Mobil EPSE™ kan användas både kontinuerligt (24 h) eller i batchdrift, helt beroende av kundens önskemål. I processen vatten strömmar genom systemet och hanterad metallfritt vatten kommer ut från andra ändan – likaså mångmetallfällning.

Mobil hårdvara tillverkade år 2020 är byggd på tre separat containrar. På den första händer dosering och blandning kemikalier, på den andra EPSE-hantering och på den sista regleringen och fällning borttagning. Den tidigare container är byggd på en enda 40 ft pilot container och er verksamhet princip er indentisk som den tre-container lösningen.

EPSEs Technical Team ansvarar för hantering Mobile EPSE™ pilot hårdvara.

Mobile EPSE™ -pilot hardvåras kvaliteter

  • Byggd på tre 20 ft containrar
  • Möjliggör både kontinuerlig drift och batchprocess
  • Programmerbart styrsystem möjliggör en kundanpassad och skräddarsydd testprocess
  • Fjärrkörning möjligt från en mobil terminal
  • All körinformation kan samlas in och användas
  • Tankarna är gummiklädda för att göra tankarna härdiga mot kemikalier
  • Kapacitet 1 m3/h, kan justeras vid behov (0,2 – 2,0 m3/h)

 

 

Lär känna EPSEs Technical Team: