Syftet med Mobile EPSE är att erbjuda kunden en möjlighet testa EPSEs vattenreningsmetod hos sig. Mobile EPSE enheten består av en 40 ft lång container som är utrustad med förinstallerad ”plug and play” vattenreningsenhet, programmerbara styrsystem och en 20 ft förvarings och råmaterialcontainer. Mobile EPSE kan enkelt transporteras till kundens anläggning och kopplas till kundens processvattenflöde eller biflöde. Ett pilotprojekt med Mobile EPSE redogör för möjligheterna att använda metoden hos kunden och säkerställa att investerings- och driftskostnadskalkyler är korrekta. Enheten är anpassad för både kontinuerlig (24 h) och batchdrift, helt beroende på kundens önskemål.

Mobile EPSEs egenskaper

  • Möjliggör både kontinuerlig drift och batchprocess
  • Programmerbart styrsystem möjliggör en kundanpassad och skräddarsydd testprocess
  • Tankarna är gummiklädda för att göra tankarna härdiga mot kemikalier
  • Kapacitet 1 m3/h
  • Alla steg i processen kan testas hos kunden

Kan användas för olika fraktioner, inkl.

  • Vatten och andra vätskor
  • Askor