Mobile EPSE™ är en 40 ft pilot container som kan användas för att verifiera funktionaliteten av EPSE™ Metoden under kundförhållanden. Mobile EPSE™ kan enkelt transporteras till kundens anläggning och kopplas till kundens processvattenflöde eller biflöde. Pilotprojekt stödjer också beräkning av investeringar och driftskostnader. Mobil EPSE™ kan användas både kontinuerligt (24 timmar i dygnet) eller i batchdrift, helt beroende av kundens önskemål.

Egenskaper av Mobile EPSE™

  • Möjliggör både kontinuerlig drift och batchprocess
  • Programmerbart styrsystem möjliggör en kundanpassad och skräddarsydd testprocess
  • All körinformation kan samlas in och användas
  • Fjärrkörning möjligt från en mobil terminal
  • Tankarna är gummiklädda för att göra tankarna härdiga mot kemikalier
  • Kapacitet 1 m3/h
  • Alla steg i processen kan testas hos kunden

Mobile EPSE™ Prototyp

Mobile EPSE™

Foton av Mobile EPSE™ Prototyp