Mobile EPSE är en mobil container designat för att testa processernas biflöden. Ett pilotprojekt redogör för möjligheterna att använda metoden hos kunden och säkerställa att investerings- och driftskostnadskalkyler är korrekta.  Mobile EPSE är anpassad för bade kontinuerlig (24 h) och batchdrift, helt beroende på kundens önskemål.

Mobile EPSEs egenskaper

  • Möjliggör bade kontinuerlig drift och batchprocess
  • Utrustningens logikstyrning möjliggör en kundanpassad och skräddarsydd testprocess
  • Tankarna är gummiklädda för att göra tankarna mottståndskraktig mot kemikalier
  • Kapacitet 1 m3/h, kan minskas vid behov
  • Alla steg i processen kan testas hos kunden

Kan användas för olika fraktioner, inkl.

  • Vatten och andra vätskor
  • Askor