Vi erbjuder våra kunder en omfattande lösning för behandling av metallhaltigt avloppsvatten och vi erbjuder bästa möjliga teknik och service i allt vi gör. EPSE kundprocess börjar med en vattenprov analys på EPSE Laboratorium. Efterät verifieras funktionaliteten av EPSE™ Metoden under kundförhållanden med On-site pilot. Slutlig omfattande lösning uppnås med EPSE™ Metodens användning licens kontrakt som innehåller EPSE™ kemikalie.

 

 

EPSE Kundprocess

1. Skicka oss ert
vattenprov

EPSE Laboratorium analyserar det och gör ett unikt optimerad recept för era behoven.

2. Verifiering av metodens funktionalitet

EPSE™ Metodens funktionalitet kan verifieras t.ex. med vår enkelt kopplas Mobile EPSE™ pilot container.

3. Omfattande
lösningen

EPSE™ Metoden licens kontrakt som innehåller  EPSE™ kemikalie.

 

Circulär ekonomi

EPSE™ Metoden kan minska kostnader för metallhaltigt avfallshantering och öka möjligheter till cirkulär ekonomi. Metoden konserverar natur och naturresurser och vatten som födes i processen kan ledas tillbaka till processen. Metaller kan raffineras för råvaror, vilken erbjuder en lösning mot global nöd för metaller.

 

EPSE™ Metoden passas utmärkt för:

 • Rening av metallhaltigt avlopps- och processvatten
 • Anställning av stängt vatten kretslopp
 • Tagning och återvinning av metaller

 

 

EPSE™ Metodens tillämpningsområden

Potentialen för nya tillämpningar är stor och vi har troligen inte identifierat alla våra möjligheter än. Men vi vet att EPSE Metoden kan användas inom t.ex. följande verksamhetsområden:

 • Gruvindustri
 • Metallindustri
 • Avfallsindustri
 • Pappersindustri
 • Kemisk industri
 • Olje- och gasindustrier
 • Byggnadsindustri
 • Automobil- och flygindustrier
 • Elindustri
 • Medicinska industri
 • Energiindustri

 

Vill du vet mer om vår kundprocess? Läs mer om EPSE Laboratorium och On-site utprovning.