EPSE™ Metoden är den idealiska lösningen för

 • Rening av processvatten
 • Behandling av metallhaltigt avloppsvatten
 • Skapande av slutet vattenkretslopp
 • Behandling av lösliga metaller i farligt avfall

EPSE™ Metoden kan minska kostnader för avfallshantering och öka möjligheter till cirkulär ekonomi.

Tillämpningsområden

Potentialen för nya tillämpningar är stor och vi har troligen inte identifierat alla våra möjligheter än. Men vi vet att EPSE Metoden kan användas inom t.ex. följande verksamhetsområden:

 • Hantering av processavloppsvatten från industrier
 • Gruvindustrin
 • Ytbehandlingsindustrin
 • Stål och annan metallindustri
 • Kraftverk, energiindustrin
 • Avfallsförbränningsanläggningar
 • Pappersindustrin
 • Kemisk industri
 • Olje- och gasindustrin

EPSE™ Metoden är förmånlig för behandling av ett brett spektrum av material som innehåller lösliga metaller, såsom processavloppsvatten från industrin, kondensvatten från kraftverk och surt utflöde från gruvor.