Global Ecoprocess Services Oy

PL 37 / Elopellontie 1 G
33470 Ylöjärvi
Finland

EPSEs team består av specialister i världsklass inom kemi, vattenbehandling, internationell marknadsföring, försäljning och affärsutveckling. Utöver detta har företaget expertrådgivare inom bland annat kommersialisering, avtalsjuridik och olika regelverk.

e-post addresser förenam.efternamn@epse.fi

Våra medarbetare

Jouni Jääskeläinen

VD
+385 40 752 0530

Jouni har nästan 30 års yrkeserfarenhet från arbete med affärsintroduktion och försäljning av innovationer samt ledarskap. Han har även erfarenhet av företagssanering, omstrukturering­­­ och förvärv och försäljning av företag.

Vesa Rissanen

Teknisk chef
+358 40 521 3210

Vesa har drygt 30 års erfarenhet av utveckling och tillämpning av hydrometallurgiska och kemiska lösningar med syfte att separara skadliga metaller från industriernas och gruvnäringens avloppsvatten. Hans breda forsknings- och utvecklingsverksamhet har resulterat i EPSEs patent som kan lösa miljöproblem orsakade av tungmetaller och andra metaller.

Felix Fondem

Chef (internationell verksamhet)
+358 50 569 5688

Felix ansvarar för EPSEs internationella verksamhet. Han har 25 års yrkesverksamhet från internationella affärer med multinationella industri- och planeringsföretag. Han har haft flera ledarskapspositioner inom internationell handel, marknadsföring, strategisk planering och affärsutveckling. Under de senaste åren har han varit aktiv med start-up teknologiföretag i Baltikum, Polen, Ryssland och andra OSS-länder. Han har också marknadsintroducerat flera produktions- och underleverantörverksamheter i Sydkorea och Kina.

Ilpo Viskari

Solution Manager
+358 44 231 4769

Ilpo har varit verksam i drygt 25 år inom vattenkemi och industri- och kraftverksprocesser med erfarenhet särskilt av affärsintroduktioner.Hans specialitet är att framgångsrikt starta nya affärsverksamheter, han har arbetat inte bara i Finland utan också i Baltikum, Polen och Ryssland.

Gregory Niekerk

Regionchef (Sydafrika)
+27 81 797 7706

Gregory ansvarar för EPSEs verksamhet och kommersiella projekt i Republiken Sydafrika och i Afrika. Gregory är kemist och han har bred internationell erfarenhet inom vattenbehandling och gruvindustri.

Jon Gorschelnik

Ekonomichef
+358 40 733 9143

Jon har arbetat mer är 15 år med ekonomistyrning, senast som ägare och VD av en revisionsbyrå med 25 medarbetare, Han har också varit VD i ett konsultföretag som fokuserade på fusioner och företagsköp.

Mikko Syvänne

Miljöchef
+358 50 517 5553

Mikko har drygt 20 års erfarenhet av EU finansiering och annan offentlig finansiering samt av projektverksamhet. Sedan år 2006 har Mikko varit med i ICES ledningsgrupp. ICES är Tammerfors Universitets och Tammerfors Tekniska Universitets gemensamma forskningscenter för miljötjänster och miljöledning.

Kari Laine

Technical Manager

Kari har lång erfarenhet av ledande underleverantörsprojekt inom planering, investeringar och underhåll inom kraftverk- och pappersindustrin samt drygt 20 års företagarerfarenhet inom teknik.

Jukka-Pekka Varis

Site Manager
+358 50 471 0272

J-P ansvarar för planering och genomförandekontroll av pilotprojekt och on site -tester. J-P har flera decenniers erfarenhet av el- och underhållsbranschen. Han har också arbetat med elektrifiering och instrumentplanering samt dess ibruktagning.

Kimmo Hellsten

Laborant
+358 50 470 9383

Kimmo är kemiteknikingenjör från Tammerfors yrkeshögskola. Han har drygt fem års erfarenhet av kemibraschen och laboratoriearbete. Utöver detta har han kompetens inom säkerhetsbranschen och IT.

Harri Ilomäki

Key Account Manager
+358 40 0644 455

Harri har arbetat drygt 20 år internationellt inom försäljning och marknadsföring samt varit VD för Nordic Investment Concepts AB.

Anni Honkonen

Projektkoordinator
+358 50 5110910

Anni är energi- och miljöteknikingenjör från Åbo yrkeshögskola. Hon har erfarenhet av arbete inom forskningsgrupper, av circular ekonomi och projektadministration. Om du är osäker vem av oss du ska kontakta, är det säkrast att ta kontakt med Anni.

Svetlina Karkiainen

Laborant

Svetlina har en ingenjörsexamen från Tammerfors yrkeshögskola inom bioprodukt- och processteknik. Hon har fyra års erfarenhet inom kemibranschen och laboratoriearbete. Hennes spetskompetenser inkluderar analyser av BDT- och avloppsvatten och olika vattenreningsprocesser.

Minna Palomäki

Laborant

Minna har avlagt magisterexamen i analytisk och organisk kemi vid Jyväskylä Universitet och utöver detta studerat miljövetenskap och miljöteknologi. Hon har flera års arbetslivserfarenhet inom kemibranschen. Före EPSE arbetade Minna tre år på Island med miljöanalyser.

Yi Fang (Tapio)

Solution Manager
+358 50 487 2243 (Finland)
+86 133 3602 3430 (Kina)

Yi har en MBA-examen från Finland och mer är 15 års erfarenhet av internationell affärsverksamhet, försäljning och ledarskap. Han har bott i Finland i 22 år och arbetat på olika industri-, elektronikföretag eller företag inom gruvnäringen. Under åren har han också haft uppdrag i Kina, sammanlagt i 6,5 år. Yis spetskompetenser är kinesisk marknad, hållbar tillväxt och lokalt företagssamarbete. Han är expert på den kineskiska marknades villkor, lokala leverantörsöverenskommelser och de praktiska tillämpningarna i näringslivssamarbete mellan Finland och Kina.

Riikka Vilkuna

Solution Manager
+358 50 477 2647

Riikka är en miljövetare med ca 15 års erfarenhet av miljöarbete både inom näringslivet och i offentlig sektor. De senaste åren har hon arbetat i Sverige med bergtäkter, logistik och transporter, miljö- och kvalitetsledningssystem och som projektledare för strategiska miljöplaner i offentlig sektor. Hennes styrkor inkluderar även återvinning, cirkulär ekonomi och myndighetskontakter.

Jussi Tarpila

Inköpschef
+35840 530 8531

Jussi är utbildad ingenjör med inriktning på internationell handel. Han har arbetat internationellt i drygt 20 år inom försäljning, inköp och marknadsföring bland annat inom skogs- och livsmedelsindustrin.

Veera Linna

Laborant

Veera är utbildad laborant och har mer än 10 års erfarenhet av laboratoriearbete med inriktningar som till exempel neuropatologi och industriernas processvatten. Hon har också arbetat som miljöanalytiker och med att granska metallindustrins slutprodukter. Veera har erfarenhet bland annat av ICP-OES, XRF- och IR-utrustning.

Styrelsen

Timo Rajala

Styrelseordförande

Timo har arbetat med ledarskap och strategisk utveckling i decennier både inom finsk och internationell elindustri. Han har bland annat varit VD för Pohjolan Voima och styrelseordförande för Teollisuuden Voima.

.

Juha Niemelä

Styrelseledamot

Juha har flera decenniers erfarenhet av ledarskapspositioner inom finsk och internationell skogsindustri, t.ex. som VD för det börsnoterade företaget UPM-Kymmene. Utöver detta har han varit ordförande i bade finska Skogsindustrierna och i den europeiska skogsindustriunionen. Han är bergsråd och hedersdoktor vid Åbo Universitet och Villmanstrand Universitet (handelsvetenskap och teknik).

Jouni Honkavaara

Styrelseledamot och rådgivare

Jouni är delägare och VD i ReachLAW AB samt tidigare chef över företagsfinanser i banken Sampo. Han har lång erfarenhet som expert och från administration och förvaltning inom finans-, IT och utbildningssektorer.

Jouni Jääskeläinen

Styrelseledamot

Se ovan.

Felix Fondem

Styrelseledamot

Se ovan.

Företagets styrelseledamöter och ledning äger 40% av företagets aktier antingen direkt eller via sina företag.

Rådgivare

Matti Tarvainen

Rådgivare (gruvindustrin)

Matti har drygt 30 års ledarskapserfarenhet från gruvteknologins ledande aktör Outotec. Han har lett Outotecs verksamhet i flera länder, senast drygt 10 år i Kanada. Mattis medverkan är ett signifikant hjälp i skapande och förvaltning av internationella kontakter och kommunikationer.

Lasse Musakka

Rådgivare (kommersialisering och internationell verksamhet)

Lasse har mer än 30 års erfarenhet av ledarskap inom internationellt ICT-industri, inom finanssektorn och från start-up teknologiföretag. Han har haft ledarskapspositioner inom strategisk uptvckling, finans, internationell marknadsföring och strategiska partnerskap. Han är f d VD för ReachLAW AB och han utvecklade företaget till en global aktör inom tjänster för kemikaliekontroll. Han var nyckelpersonen i ReachLAW när företaget år 2010 fick motta Finlands presidents internationeliseringspris. Tidigare har Lasse i flera år arbetat som vice VD och styrelseledamot i Helsingforsbörsen.

Kristiina Leppänen

Advokat

Kristiina är grundaren av Selen Law AB som har specialicerat sig i energisektor, företagsjuridik, avtal och företagsrekonstruktion. Hon är EPSEs expert i juridiska och avtalsfrågor. Hon är internationellt erkänt som expert inom sitt verksamhetsområde och till exempel Chambers and Partners som bedömer juridiktjänster globalt har gett henne en ranking bade år 2017 och 2018 inom verksamhetsområdet Energy and Environment.