EPSE Oy

PL 37 / Elopellontie 1 G
33470 Ylöjärvi
Finland

EPSEs team består av specialister i världsklass inom kemi, vattenbehandling, internationell marknadsföring, försäljning och affärsutveckling. Utöver detta har företaget expertrådgivare inom bland annat kommersialisering, avtalsjuridik och olika regelverk.

e-post addresser förenam.efternamn@epse.fi

Ledning

Jouni Jääskeläinen

VD
+385 40 752 0530

Jouni har nästan 30 års yrkeserfarenhet från arbete med affärsintroduktion och försäljning av innovationer samt ledarskap. Han har även erfarenhet av företagssanering, omstrukturering­­­ och förvärv och försäljning av företag.

Vesa Rissanen

Teknisk chef

Vesa har drygt 30 års erfarenhet av utveckling och tillämpning av hydrometallurgiska och kemiska lösningar med syfte att separara skadliga metaller från industriernas och gruvnäringens avloppsvatten. Hans breda forsknings- och utvecklingsverksamhet har resulterat i EPSEs patent som kan lösa miljöproblem orsakade av tungmetaller och andra metaller.

Vesa har sjukskrivit hittills. Vänligen kontakta Jouni Jääskeläinen.

Jon Gorschelnik

Ekonomichef
+358 40 733 9143

Jon har arbetat mer är 15 år med ekonomistyrning, senast som ägare och VD av en revisionsbyrå med 25 medarbetare, Han har också varit VD i ett konsultföretag som fokuserade på fusioner och företagsköp.

Försäljning

Ilpo Viskari

Solution Manager
+358 44 231 4769

Ilpo har varit verksam i drygt 25 år inom vattenkemi och industri- och kraftverksprocesser med erfarenhet särskilt av affärsintroduktioner.Hans specialitet är att framgångsrikt starta nya affärsverksamheter, han har arbetat inte bara i Finland utan också i Baltikum, Polen och Ryssland.

Felix Fondem

Chef (internationell verksamhet)
+358 50 569 5688

Felix ansvarar för EPSEs internationella verksamhet. Han har 25 års yrkesverksamhet från internationella affärer med multinationella industri-, start-up, och planeringsföretag i Baltikum, Polen, Ryssland, Sydkorea och Kina.

Yi Fang (Tapio)

Solution Manager
+358 50 487 2243 (Finland)
+86 133 3602 3430 (Kina)

Yi har en MBA-examen från Finland och mer är 15 års erfarenhet av internationell affärsverksamhet, försäljning och ledarskap. Yis spetskompetenser är kinesisk marknad, hållbar tillväxt och lokalt företagssamarbete. Han är expert på den kineskiska marknades villkor, lokala leverantörsöverenskommelser och de praktiska tillämpningarna i näringslivssamarbete mellan Finland och Kina. Just nu bor Yi i Kina.

Tekniskt team

Kimmo Hellsten

Site Manager
+358 50 470 9383

Kimmo är kemiteknikingenjör från Tammerfors yrkeshögskola. Han har drygt fem års erfarenhet av kemibraschen och laboratoriearbete. Utöver detta har han kompetens inom säkerhetsbranschen och IT.

Kari Laine

Technical Manager

Kari har lång erfarenhet av ledande underleverantörsprojekt inom planering, investeringar och underhåll inom kraftverk- och pappersindustrin samt drygt 20 års företagarerfarenhet inom teknik.

Jukka-Pekka Varis

Site Manager
+358 50 471 0272

J-P ansvarar för planering och genomförandekontroll av pilotprojekt och on site -tester. J-P har flera decenniers erfarenhet av el- och underhållsbranschen. Han har också arbetat med elektrifiering och instrumentplanering samt dess ibruktagning.

Anni Honkonen

Projektkoordinator
+358 50 5110910

Anni är energi- och miljöteknikingenjör från Åbo yrkeshögskola. Hon har erfarenhet av arbete inom forskningsgrupper, av circular ekonomi och projektadministration. Anni ansvarar förutom projektledning för EPSEs informationshantering och EHS-frågor. Utöver dessa hjälper hon till kundpiloter efter behov.

Laboratorium

Salla Heinonen, EPSE

Salla Heinonen

Kemist

Kontakta laboratoriet: +358 50 477 2647  

Salla är kemist med huvudämne analytisk kemi och minor i industriell ekonomi. Hon har arbetserfarenhet inom industri och analys av gruvråvaror. Sallas expertområde täcker också ett brett utbud av olika analysutrustningar och metoder. Salla ansvarar för den dagliga driften av EPSEs laboratorium tillsammans med laboranter.

Svetlina Karkiainen

Laborant

Svetlina har en ingenjörsexamen från Tammerfors yrkeshögskola inom bioprodukt- och processteknik. Hon har fyra års erfarenhet inom kemibranschen och laboratoriearbete. Hennes spetskompetenser inkluderar analyser av BDT- och avloppsvatten och olika vattenreningsprocesser.

Veera Linna

Laborant

Veera är utbildad laborant och har mer än 10 års erfarenhet av laboratoriearbete med inriktningar som till exempel neuropatologi och industriernas processvatten. Hon har också arbetat som miljöanalytiker och med att granska metallindustrins slutprodukter. Veera har erfarenhet bland annat av ICP-OES, XRF- och IR-utrustning.

Asra Mousavi

Laborant

Asra har magisterexamen i vattenrening från Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet. Hon har fördjupade kunskaper om olika vattenreningsprocesser och om val av bästa möjliga vattenreningsteknik om rent vatten eller avloppsvatten innehåller mikroorganismer eller biologiska, organiska eller oorganiska föroreningar.  Asra har också utbildat sig inom polymer- och petrokemiska industrier.

Styrelsen

Timo Rajala

Styrelseordförande

Timo har arbetat med ledarskap och strategisk utveckling i decennier både inom finsk och internationell elindustri. Han har bland annat varit VD för Pohjolan Voima och styrelseordförande för Teollisuuden Voima.

.

Juha Niemelä

Styrelseledamot

Juha har flera decenniers erfarenhet av ledarskapspositioner inom finsk och internationell skogsindustri, t.ex. som VD för det börsnoterade företaget UPM-Kymmene. Utöver detta har han varit ordförande i bade finska Skogsindustrierna och i den europeiska skogsindustriunionen. Han är bergsråd och hedersdoktor vid Åbo Universitet och Villmanstrand Universitet (handelsvetenskap och teknik).

Jouni Honkavaara

Styrelseledamot och rådgivare

Jouni är delägare och VD i ReachLAW AB samt tidigare chef över företagsfinanser i banken Sampo. Han har lång erfarenhet som expert och från administration och förvaltning inom finans-, IT och utbildningssektorer.

Jouni Jääskeläinen

Styrelseledamot

Se ovan.

Felix Fondem

Styrelseledamot

Se ovan.

Företagets styrelseledamöter och ledning äger 40% av företagets aktier antingen direkt eller via sina företag.

Rådgivare

Matti Tarvainen

Rådgivare (gruvindustrin)

Matti har drygt 30 års ledarskapserfarenhet från gruvteknologins ledande aktör Outotec. Han har lett Outotecs verksamhet i flera länder, senast drygt 10 år i Kanada. Mattis medverkan är ett signifikant hjälp i skapande och förvaltning av internationella kontakter och kommunikationer.

Lasse Musakka

Rådgivare (kommersialisering och internationell verksamhet)

Lasse har mer än 30 års erfarenhet av ledarskap inom internationellt ICT-industri, inom finanssektorn och från start-up teknologiföretag. Han har haft ledarskapspositioner inom strategisk uptvckling, finans, internationell marknadsföring och strategiska partnerskap. Han är f d VD för ReachLAW AB och han utvecklade företaget till en global aktör inom tjänster för kemikaliekontroll. Han var nyckelpersonen i ReachLAW när företaget år 2010 fick motta Finlands presidents internationeliseringspris. Tidigare har Lasse i flera år arbetat som vice VD och styrelseledamot i Helsingforsbörsen.

Kristiina Leppänen

Advokat

Kristiina är grundaren av Selen Law AB som har specialicerat sig i energisektor, företagsjuridik, avtal och företagsrekonstruktion. Hon är EPSEs expert i juridiska och avtalsfrågor. Hon är internationellt erkänt som expert inom sitt verksamhetsområde och till exempel Chambers and Partners som bedömer juridiktjänster globalt har gett henne en ranking bade år 2017 och 2018 inom verksamhetsområdet Energy and Environment.