Idén till EPSE-metoden väcktes i början av 2000-talet i ett företag i Birkaland, västra Finland. Vesa Rissanen, metodens uppfinnare, ägde då ett betningsföretag som behandlade flygplansdelar med krom. I denna process uppkom det mängder av farligt avfall som innebar stora kostnader. Rissanen och hans kollega ville minska kostnaderna och lyckades efter ett antal försök få till en process med mångmetallfällning och rent vatten som slutresultat. Flygplanstillverkningen upphörde dock senare och betningen likaså. Och formeln för processen att fälla ut metaller hamnade i byrålådan.

Tio år senare nådde informationen om formeln två företagare som tillsammans med Rissanen började planera hur metoden skulle kunna bli en affärsmässig framgång. De första planerna var småskaliga och fokus var på vatten från betningsverksamhet. Samtidigt uppmärksammade finsk media problemen med förorenat avfallsvatten från gruvindustrin och vår trio började undersöka om det skulle vara möjligt att separera metallerna också från gruvornas avloppsvatten. Global EcoProcess Services Oy, EPSE, grundades för detta ändamål år 2012. Företaget ansökte om patent och fick det beviljat. Kommersiell verksamhet kom igång när metoden hade framgångsrikt testats på Talvivaara-gruvans avfallsvatten. Sedan dess har EPSE-metoden tillämpats på olika typer av verksamheter med utmärkta resultat.