Historia

Idén till EPSE-metoden väcktes i början av 2000-talet i ett företag i Birkaland, västra Finland. Vesa Rissanen, metodens uppfinnare, ägde då ett betningsföretag som behandlade flygplansdelar med krom. Processen resulterade i mängder av farligt avfall som innebar stora kostnader. Rissanen och hans kollega ville minska kostnaderna och lyckades efter ett antal försök få till en process som resulterade i mångmetallfällning och rent vatten. Flygplanstillverkningen i Birkaland upphörde senare och betningen likaså. Och formeln för processen att fälla ut metaller hamnade i byrålådan.

 

Innovation till en produkt

Tio år senare nådde informationen om formeln två företagare som tillsammans med Rissanen började undersöka hur metoden skulle kunna bli en affärsmässig framgång. De första planerna var småskaliga och fokus var på vatten från betningsverksamhet. Samtidigt uppmärksammade finsk media problemen med förorenat avfallsvatten från gruvindustrin och vår trio började titta på om det skulle vara möjligt att separera metallerna också från gruvornas processavloppsvatten. EPSE grundades för detta ändamål år 2012. Företaget ansökte om patent och fick det beviljat. Kommersiell verksamhet kom igång när metoden hade framgångsrikt testats på Talvivaara-gruvans avloppsvatten. Sedan dess har EPSE-metoden tillämpats på olika typer av verksamheter med utmärkta resultat.

Mot framgång

Ett brett spektrum av experiment, försök, fel och lärande passar in i EPSEs berättelse. Vi har hittat många värdefulla partners som möjliggör att vi kan testa vår metod inom olika områden och så har vi identifierat våra kärnkompetenser.

 

Vesa Rissanen, metodens uppfinnaren

Våren 2019 erhöll EPSE 1,9 miljoner euro i projektfinansiering från Europeiska kommissionens innovationsprogram Horizon 2020. Med denna finansiering planerades, testades och byggdes den första Mobile EPSE™ Proto pilotutrustningen. Den har använts i stor utsträckning hos olika kunder i Finland, och nästa förbättrade Mobile EPSE™ har färdigställts. I början av 2020 bytte Global EcoProcess Services namn till EPSE Oy. Pandemin och de därav följande begränsningarna, särskilt för människors rörelse, har också medfört utmaningar för EPSE, men arbetet har ändå fortsatt systematiskt.

 

EPSE idag

I dag är EPSE på en växande status som operatör på vattenindustrin och nya projekt framkommer hela tiden. EPSE Team har småningom vuxnat från par personer till en kompakt grupp av experter och behöv att expanderas har varit konstant. EPSE har två transportabla pilot hårdvaror för vattenhantering och de har varit på flitig användning i Finland och runt världet.

EPSE innehar för närvarande fyra patent för sin teknik, EPSE™ Method, varav det ena är det första förvärvade huvudpatentet och det andra stödpatenten. Patenten betäckar 83 länder och företaget är på väg att vara marknadsledaren på hantering av avsloppvattnet som innehåller lösliga metaller.