EPSE har sitt huvudkontor i Ylöjärvi, Finland. EPSEs laboratorium finns i samma lokaler.

Eftersom huvudkontoret och majoriteten av de anställda är i Finland kan vi betjäna våra kunder lokalt, snabbt och med hög kvalitet. Likheten mellan driftsmiljön i Finland och på andra håll i de nordiska länderna är betydande, även om det finns regionala skillnader. Nationell lagstiftning, direktiv och vägledning på EU-nivå och gemensamma kulturella former är en bra utgångspunkt för gränsöverskridande samarbete i norra Europa.