EPSE och Advion Solutions Ltd påbörjade ett samarbete i Mexiko i januari 2019 via Advion Soluciones SA de CV. Syftet med samarbetet är att erbjuda industrisektorn och offentlig miljöförvaltning effektiva och snabba lösningar för rening av skadliga tungmetaller. EPSEs VD Jouni Jääskeläinen, Advion Solutions ABs VD Ari Virtanen samt hans kollegor Dr. Victor Larios (Director, Mexico), Alejandro Avalos (Sales Manager for EPSE) och Angel Avalos (Operative Manager) ansvarar för verksamheten i Mexiko. Mer information: Advion Solutions Ltd.

info@advionsolutions.com

Finland: +358 40 351 8493
Mexi
ko: +52 55 8600 6986

Ari Virtanen

VD, (Advion Solutions Ltd)

ari.virtanen@advionsolutions.com

Ari har mer än 30 års erfarenhet av ledarskap i olika roller på internationell marknad. Han har bott drygt 15 år på fyra olika kontinenter. Aris kompetensområden är särskilt arbete mot klimatförändringar och förvandling av avfall till energi eller produkter tillsammans med företag och medborgare.