EPSE™ Metoden erbjuder en unik och patenterad lösning för avslopp som innehåller lösliga tungmetaller. Användning av EPSE™ Metoden ger en olöslig fällning och vatten utan metaller. EPSE™ Metoden är förmånlig för behandling av ett brett spektrum av material som innehåller lösliga metaller, såsom processavloppsvatten från industrin, kondensvatten från kraftverk och surt utflöde från gruvor. Metoden har testat på 51 metaller.

EPSE erbjuder hens kunder en teknisk lösning som producerar utmärkta resultar. Metoden kan anpassas för både kontinuerlig (24 h) och batchdrift och den kan oftast integreras i befintliga system.

 

Dessa metaller ha behandlats framgångsrik med EPSE™ Metoden

 

Metodens funktionssätt

EPSE™ Metodens processen baseras på dosering av EPSE™ kemikalien och justering av pH-värdet. EPSE™ Metoden renar vattnet helt från metaller och den olösliga fällningen kan klassificeras som inert avfall. Metoden kräver inte stora investeringar i utrustning och kan oftast integreras i befintliga system. Eftersom EPSE™ Metoden kräver inte viss temperatur, sparas energi betydlig.

EPSE™ Metoden är inte selektiv och kan användas för alla hanterliga metaller, också på låga metallhalter. Metoden resulterar i olöslig, snabb- mångmetallfällning som kan tas till var.

 

Enkel, snabb, kostnadseffektiv

 

Nästan olöslig mångmetallfällning som kan tas till vara

 

En behandling räcker för alla hanterliga metaller

Effektiviteten är inte beroende av metallhalter

Kräver inte viss temperatur och verksam redan i låga temperaturer

Kräver inte stora investeringar

Kan oftast integreras i befintliga system