I EPSE Laboratorium våra Laboratory Team experter analyserar vattenprover och optimerar EPSE™ Metoden klient specific. Med analysering fås preliminär kostnadsberäkningar, färdighet för On-site pilot för att verifiera metodens funktionaliteten och varas en steg närmare kundens omfattande lösningen.

 

EPSE Laboratorium processen

Analys för vatterprov

Optimering av EPSE Recept

Klient specifict EPSE Recept

 

 

Laboratoriums kapacitet

EPSE Laboratorium är utrustat med en ICP-OES analysator och UV-VIS spektrofotometer vilket innebär att EPSE kan genomföra metallanalyser på vattenprover på platsen. Utöver har EPSE Laboratorium sin egen lak testutrustning. På 2020 klarat EPSE provningsjämförelsen av Proftest SYKE (SYKEre 40/2020) och Laboratory Team har vuxit från en forskare till tre heltidsspecialister som leds av vår laboratoriechef.

EPSE Laboratorium har en hög självförsörjningsgrad. Högkvalitativ utrustning och standardiserade arbetsrutiner säkerställer effektiv, säker och snabb hantering av proverna. Laboratorium är noggrann med arbetshygien och -säkerhet och att vi uppfyller kraven i arbetsmiljöregelverket.

 

 Lär känna EPSEs Laboratory Team: