EPSE har genomfört framgångsrika pilotprojekt i Kina och förhandlingar om fortsättningen pågår. VDn Jouni Jääskeläinen och solution manager Tapio (Yi Fang) ansvarar för verksamheten i Kina.

 

Pilotprojektet som slutfördes på en industrianläggning i Kina visade följande resultat: