EPSE Afrika

EPSE har två gånger deltagit i Mining Indaba -mässan och det för nuvarande pågår det diskussioner med en framtida partner om samarbete och pilotprojekt. Mer information om verksamheten kommer att publiceras på vår hemsida. Felix Fondem, chef för internationella verksamheter ansvarar för EPSE Afrika.

EPSE Mexiko

EPSE och Advion Solutions Ltd påbörjade ett samarbete i Mexiko i januari 2019 via Advion Soluciones SA de CV. Syftet med samarbetet är att erbjuda industrisektorn och offentlig miljöförvaltning effektiva och snabba lösningar för rening av skadliga tungmetaller. EPSEs VD Jouni Jääskeläinen, Advion Solutions ABs VD Ari Virtanen samt hans kollegor Dr. Victor Larios (Director, Mexico), Alejandro Avalos (Sales Manager for EPSE) och Angel Avalos (Operative Manager) ansvarar för verksamheten i Mexiko. Mer information: Advion Solutions Ltd.

info@advionsolutions.com

Finland: +358 40 351 8493
Mexi
ko: +52 55 8600 6986

Ari Virtanen
VD, (Advion Solutions Ltd)

ari.virtanen@advionsolutions.com

EPSE Kina

EPSE har genomfört framgångsrika pilotprojekt i Kina och förhandlingar om fortsättningen pågår. VDn Jouni Jääskeläinen och solution manager Tapio (Yi Fang) ansvarar för verksamheten i Kina.

 

Pilotprojektet som slutfördes på en industrianläggning i Kina visade följande resultat: