EPSE har två gånger deltagit i Mining Indaba -mässan och det för nuvarande pågår det diskussioner med en framtida partner om samarbete och pilotprojekt. Mer information om verksamheten kommer att publiceras på vår hemsida. Felix Fondem, chef för internationella verksamheter ansvarar för EPSE Afrika.