EPSE klarat provningsjämförelsen av Proftest SYKE

EPSE deltog i maj-juni 2020 i provningsjämförelse som Proftest SYKE genomförde i samarbete med föreningen KVVY Tutkimus AB. Provningsjämförelsen arrangerades

Läs mer >EPSE klarat provningsjämförelsen av Proftest SYKE