Välkommen att besöka EPSEs Ylöjärvi kontor!

Vi gärna presenterar vårt företags utrymme för gäster som är interesserad av oss. Besöket måste alltid avtalas i förvag. Antingen kontakta din egen kontaktperson eller

 

Jouni Jääskeläinen

+358 40 752 0530
jouni.jaaskelainen@epse.fi

Generell visning

Salla Heinonen

+358 50 575 4546
salla.heinonen@epse.fi

Laboratorium

Kimmo Hellsten

+358 50 534 3793
kimmo.hellsten@epse.fi

Pilot hall

När du ankommer

Vårt företag ligger på adressen Elopellontie 1 G (33470 Ylöjärvi), på änden av byggnaden. Bilen kan parkeras på parkingplatser som är märkat ”EPSE”. När du kom in, vänta på plats som är märkat för gäster. Din kontaktperson ska mottaga dig.

EPSE pilot hall ligger cirka 3 minut miltal distans på adressen Vanha Vaasantie 8 B. Vår besökadress är på Elopellontie, om det inte tvärtom rådas.

Kör- och parkeringsinstruktion till EPSE kontor

 

 

Generella anvisningar

 

Man får inte fara på våra rum utan personal.

Man måste använda skyddsglasögon på laboratorium och inte röra någonting.

Skyddsutrustning kan lånas från vår personal.

Fotografiering utan lov är förbjuden.