EPSE AB är ett finskt företag som har specialiserat sig på behandling av förorenat och farligt process- och avloppsvatten från industrier och gruvverksamheter, som innehåller upplösta metaller. EPSE Team innehåller specialister bland annat i kemi, vatten behandling och internationell affärer. Sammanlagt EPSE har rejält över 100 års erfarenhet. EPSE har rådgivarna som är specialiserad av a. internationell affärer, avtalsrätt och annorlunda bestämmelser. Om du vill veta mer om EPSE Team, observera vårt kontaktuppgifter-flik.

Vårt kontor

Det EPSE huvudkontor ligger på Birkaland, Ylöjärvi. På densamma plats ligger också EPSE Laboratorium. EPSE Team specialisten som svarar för internationella verksamheterna möljiggör nya projekten runt världen.

 

EPSE på nummer

  • 15 EPSE Team medlemmar
  • 10 år på industri
  • Nästan 100 patent länder
  • Över 7M€ finansiering

Vår vision

Vi vill vara en ledande markadsaktör inom behandling av avfall som innehåller tungmetaller och omvandla avfallet till rent vatten och ny råvara för cirkulär ekonomi.

Vår innovation EPSE™ Metoden är en unik lösning med ett enda behandlingssteg för att avskilja lösliga metaller från farligt avfall eller avloppsvatten. Vårt mål är att skapa värdet från förorenat och farligt process- och avloppsvatten som innehåller upplösta metaller och samtidigt besvara den global efterfrågan på metaller.

Läs mer om den unik EPSE™ Metoden här.