EPSE

EPSE

EPSE AB är ett finskt företag som har specialiserat sig på behandling av förorenat och farligt process- och avloppsvatten från industrier och gruvverksamheter, som innehåller upplösta metaller.

Från lösliga metaller till olösliga

En behandling resulterar i en permanent olöslig fällning

Slutna vattenkretslopp

Återanvändning av vatten

Återvinning av metaller

Mindre koldioxidfotavtryck

Enkel, snabb och kostnadseffektiv

Potentiella tillämpningsområden

Cirkulär ekonomi

Läs mer>

Industrier

Läs mer>

Gruvindustri

Läs mer >

Förorenad mark

Läs mer >

Energiproduktion

Läs mer >

Aktuellt

EPSE klarat provningsjämförelsen av Proftest SYKE

EPSE deltog i maj-juni 2020 i provningsjämförelse som Proftest SYKE genomförde i samarbete med föreningen KVVY Tutkimus AB. Provningsjämförelsen arrangerades

Läs mer >EPSE klarat provningsjämförelsen av Proftest SYKE

Vårt mål - industrier utan avfall. Våra värderingar

 

Företagande och respekt

 

 

Vår unika kompetens är vår styrka

 

 

Våra innovationer, våra medarbetare och samarbetspartners är våra tillgångar

 

Socialt ansvarstagande

Vi respekterar och uppskattar miljön och naturen

Vi vill skapa lönsamhet för alla parter.

Visionen och miljöpolicyn

Vi vill vara en ledande markadsaktör inom behandling av avfall som innehåller tungmetaller och omvandla avfallet till rent vatten och ny råvara för cirkulär ekonomi.

Vi erbjuder bästa möjliga teknik och service i allt vi gör.