EPSE

EPSE AB är ett finskt företag som har specialiserat sig på behandling av förorenat och farligt process- och avloppsvatten från industrier och gruvverksamheter, som innehåller upplösta metaller.

Innovativ EPSE™ Metoden funkar på även 50 metaller på en hantering.

EPSE™ Metodens funktionalitet har testat på 51 metaller, som nickel, arsenik, koppar, uran, krom, zink och många fler. Användning av EPSE™ Metoden ger en olöslig fällning och metallfritt vatten. Patenterad EPSE™ Metoden kräver inte viss temperatur följatkligen sparas energi betydlig. Läs mer om av EPSE™ Metodens verk princip och fördelar här.

Potentiella tillämpningsområden

Cirkulär ekonomi

Metallindustri

Gruvindustri

Läs mer >

Olje- och gasindustrin

Energiindustri

 

Interesserad? Läs mer om vår klientprocess här.