EPSEn toimitusjohtaja Jouni Jääskeläinen pitää markkinapotentiaalia valtavana, koska keskusjohtoinen Kiina puuttuu tiukasti teollisuuden päästöihin.

”Olemme tehneet pitkän sopimuksen Nanjing Gekof Institute -nimisen yrityksen kanssa. Kehitämme sen kanssa kivihiilivoimalaitosten jätevesien puhdistamismenetelmää”, Jääskeläinen kertoo.

Yhtiö ja sen omistajat uskovat avaukseen, joka on tehty Kiinan massiivisille cleantech-markkinoille.

”Alkuun tutkimme jätevesinäytteet ja kehitämme Ylöjärven laboratoriossa reseptiikan, jolla jätevedet saadaan puhtaiksi. Sen jälkeen syntyy teollinen pilottilaitos, jolla kenttätyöt aloitetaan.”

EPSE keskittyy parhaillaan projektiin, jonka tarkoituksena on ratkaista voimalaitosten raskasmetalliongelmat. Rahoitus on kunnossa, sillä projektia Kiinassa rahoittavat Jiangsun paikallishallinto ja Business Finland.

”Jiangsussa on yli 80 miljoonaa asukasta, joten kehitämme kiinalaisten kanssa todella suuren luokan ympäristötekoa”, Jääskeläinen sanoo.

Kiinassa tuhansittain kivihiilivoimaloita

Kiinassa on arviolta noin 4600 jätevesikuormaa synnyttävää kivihiilivoimalaa. Niiden yhteispäästöiksi on arvioitu jopa 100 miljoonaa tonnia jätevesiä, eikä kivihiilen voimalaitoskäytöstä luovuta pitkään aikaan.

Kivihiilivoimaloiden jätevedet sisältävät sulfaatteja sekä arseenin ja elohopean tapaisia raskasmetalleja. Arseeni on syöpää aiheuttava karsinogeeni, ja Epsellä on aiempaa kokemusta arseenin käsittelystä.

”Projektin avulla tähtäämme noin sataan voimalaan. Jos saamme lopulta 30–40 voimalaitosasiakasta, se synnyttää useiden kymmenien miljoonien eurojen lisenssitulot”, Jääskeläinen hahmottaa.

Suomalaisyhtiö hakee ympäri maailmaa ympäristöteknologian partnereita, joille se myy menetelmänsä lisenssin. Partneri myy sen kaivos-, teollisuus- tai voimalaitosasiakkaalle.

EPSE tekee rahansa, kun se vuokraa neljällä patentilla suojatun menetelmänsä käyttöoikeutta. Se aikoo vielä olla markkinajohtaja raskasmetalleja sisältävien jätteiden käsittelyssä.

Kiinassa. Fujian Shishi Thermal Power -voimalaitos on esimerkki EPSEn kohteista. Siinä Gekofin ja EPSEn teknologioiden yhdistelmää viedään laboratoriotestien ja pilotoinnin kautta käytäntöön.

Jätevesisääntely kiristyy Kiinassa

Kiinassa Nanjing Gekof Institute hyödyntää omaa sulfaatit puhdistavaa metodiaan. Suomalaisten roolina on puhdistaa raskasmetallit.

Kiinan-hankkeen projektipäällikkönä toimiva Anni Honkonen kertoo, että jätevesisääntely kiristyy Kiinassa. Kun ympäristövaatimukset on ensin selvitetty, käytännön toteutus alkaa.

”Olemme koronan takia odottaneet jo vuoden projektin käynnistymistä. Nyt se on lähdössä liikkeelle, sillä potentiaaliset asiakkaat on kartoitettu”, Honkonen kertoo.

Projektin tuloksena syntyy Gekofin ja EPSEn teknologioiden yhdistelmä, joka viedään laboratoriotestien ja pilotoinnin kautta käytäntöön.

”Uskon, että yhteistyö jatkuu useita vuosia. Odotamme, että saamme voimalaitosmarkkinoista alkuun noin prosentin siivun”, Honkonen sanoo.

Kaivosteollisuuden hankkeita putkessa

Kiinassa yhtiön palkkalistoilla on paikallinen edustaja Fang Yi, joka yhdessä Nanjing Gekof Instituten kanssa tutkii voimalaitoksia. Nanjingin yliopisto osallistuu tutkimustyöhön.

EPSE Menetelmän etuna on se, että se voidaan asentaa jo olemassa olevaan vedenkäsittelyjärjestelmään. Tavoitteena Kiinassakin on tuotantomittakaava.

Yhtiö kehittää projekteja myös Brasiliassa, Kazakstanissa ja Etelä-Afrikassa. Ne ovat kaikki kaivosteollisuuden jätevesihankkeita.

”Käsittelymme kemikaaleineen herättää laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Kentällä testatut pilottilaitteistot tukevat menetelmän kaupallistamista”, Honkonen kertoo.

EPSE on kerännyt miljoonien rahoituksen

Yksin kaivosvesien käsittelyn globaaliksi arvoksi lasketaan yli viisi miljardia dollaria vuodessa. Teollisuuden vesikäsittelyn maailmanmarkkinat ovat tätä kymmenen kertaa suuremmat.

Rahoitusta kasvuyritys EPSE on kerännyt matkan varrella noin 6,2 miljoonaa euroa, mutta lisää on luvassa. Yhtiö sai vuonna 2019 EU:lta 2,7 miljoonan euron Horizon-rahoituksen. Tästä tuen osuus oli 1,9 miljoonaa euroa.

Yhtiö on toteuttanut vuoden 2012 jälkeen kolmetoista osakeantia.

”Parhaillaan teemme kahta teollista pilottihanketta. Nykyinen Horizon-projekti loppuu syksyllä, joten haemme jatkossa lisää EU-rahoitusta”, toimitusjohtaja Jääskeläinen kertoo.

Jääskeläisen mukaan EPSEn kesäkuussa päättyvän tilivuoden liikevaihdoksi tulee noin 0,4 miljoonaa euroa. Ennusteessa yhtiön liikevaihto on 38,2 miljoonaa vuonna 2025 ja liikevoitto 15,7 miljoonaa euroa.

”Uskoa kasvuun riittää, koska rahoittajat jatkavat rahoittamista”, Jääskeläinen vakuuttaa.