EPSE Menetelmä on ideaalinen ratkaisu

· Prosessiveden puhdistamiseksi
· Metallipitoisen jäteveden käsittelyyn
· Vesikiertojen aikaansaamiseksi
· Vaarallisten jätteiden käsittelyyn liukoisten metallien osalta

EPSE Menetelmä vähentää jätteiden käsittelyn kustannuksia sekä lisää yrityksen mahdollisuuksia kiertotalouden lisäämiseen omassa toiminnassaan.

Potentiaalisia sovellusalueita on useita, joista emme todennäköisesti ole vielä löytäneet kaikkia. EPSE Menetelmää voidaan kuitenkin varmasti soveltaa hyvin tuloksin esimerkiksi seuraavilla aloilla:

 • Teollisten jätteiden käsittelijät
 • Voimalaitokset
 • Jätevedenpuhdistamot
 • Jätteenpolttolaitokset
 • Energialaitokset
 • Kaivosteollisuus
 • Paperiteollisuus
 • Pinnoiteteollisuus
 • Terästeollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus

EPSE Menetelmä soveltuu siis paitsi kaivosten jätevesien, myös niiden rikastushiekkojen käsittelyyn, teollisuudessa syntyvien prosessivesien ja myös esimerkiksi voimalaitosten lauhdevesien tai muiden metallipitoisten jakeiden käsittelyyn. Myös pilaantuneiden maiden ja esimerkiksi lentotuhkan käsittelystä on positiivisia tuloksia.