S.C.O.P.E (Scalable Continuous Piloting Equipment) -laboratoriomittakaavan käsittelylaitteistoa voidaan käyttää osana EPSEn Lab (PoC) testausta. Laitteisto on suunnitelty simuloimaan EPSEn teollisen mittakaavan pilottilaitteistoa EPSE™ Menetelmän toimivuuden demonstroimiseksi sekä CapEx ja OpEx-kustannusten optimoinniksi – ilman raskaan kaluston siirtämistä asiakkaan olosuhteisiin.

EPSE™ Menetelmän käyttöönotto asiakaskohteessa tapahtuu tyypillisesti seuraavasti: 1. Desktop Assessment, 2 Lab-scale PoC, 3. Pilot-scale PoC 4. Menetelmän skaalaus. S.C.O.P.Ea voidaan hyödyntää osana laboratoriotestausvaihetta simuloimaan EPSE-käsittelyä asiakkaan jätevedelle jatkuvatoimisesti ja luotettavasti, ennen kuin päätetään asiakasprosessin seuraavasta vaiheesta. Laitteistossa on kaikki EPSE-käsittelyssä tarvittavat prosessivaiheet, jotka simuloivat suuren mittakaavan jatkuvaa prosessikäsittelyä – vain pienessä mittakaavassa.

Miten S.C.O.P.E sijoittuu EPSEn asiakasprosessiin?

1. Kohteen ominaispiirteet

Täytetty ”Customer Card” ja EPSE-asiantuntijan Desktop Assessment asiakkaan tavoitteiden määrittelemiseksi

 

2. Vesinäyte

5-10 litraa vesinäytettä EPSE-laboratorioon Suomeen laboratoriotestausta varten: räätälöidyn EPSE™ Menetelmän käsittelyreseptin luominen ja optimointi

3. Käsittelyn optimointi S.C.O.P.Ella

S.C.O.P.E. auttaa määrittämään kemikaalien kulutusta ja prosessiparametreja EPSE™ Menetelmän skaalausta varten

4. Seuraavat askeleet

S.C.O.P.E-testausraportti ja alustavat OPEX-arviot seuraavan vaiheen päättämiseksi:
1. Teollinen pilotointi
2. Menetelmän skaalaus

Esimerkkejä, miten S.C.O.P.Ea voidaan käyttää EPSE-käsittelyn simulointiin:

  • Eräajo (Batch)
  • Jatkuvatoiminen käsittely (Continuous)
  • Osakäsittely (Divided flow)
  • Metallikompleksien erotus
  • Voidaan räätälöidä asiakkaan kanssa sovittuja prosessin lisämittauksia ja -analyysejä varten

Lisätietoa S.C.O.P.Esta alla olevassa videossa.

Lue lisää asiakasprosessistamme täältä.