Sallasta EPSElle oma STV

EPSEn laboratoriopäällikkö Salla Heinonen osallistui huhtikuun alussa kaksipäiväiseen Suomen Turvaprojektit Oy:n järjestämään säteilyturvallisuusvastaavan (STV) koulutukseen. Koulutuksessa käsiteltiin säteily- ja ydinturvallisuuden teemoja sekä säteilylain vaatimuksia niin työturvallisuuden kuin valvonnankin näkökulmasta. Koulutus liittyy EPSEn radioaktiivisuuskokonaisuuteen: EPSE™ Menetelmän soveltamista radioaktiivisiin vesiin on tutkittu jo pidemmän aikaa, ja kesällä Keski-Aasiassa alkaa pilottiprojekti, jossa käsitellään uraanipitoista vettä. Kentällä käytetään analyysilaitteita, joiden käyttö ja hallinta edellyttää säteilyturvallisuusvastaavan koulutuksen.

 

Tekstin on kirjoittanut Anni Honkonen