Tarjoamme asiakkaallemme kokonaisvaltaisen ratkaisun vaarallisia ja haitallisia metalleja sisältävien jätteiden käsittelyyn tarjoten parasta mahdollista tekniikkaa ja palvelua kaikessa mitä teemme. EPSEn asiakkuusprosessi alkaa vesinäytteen analysoinnista EPSE Laboratoriossa, minkä jälkeen menetelmän toimivuus varmistetaan asiakkaan halutessa asiakaskohteessa tapahtuvalla On-Site pilotoinnilla. Lopullinen kokonaisvaltainen ratkaisu saavutetaan EPSE™ Menetelmän käyttölisenssisopimuksella, johon sisältyy EPSE™ kemikaali.

 

 

 

EPSE Asiakasprosessi

 

1. Vesinäyte
EPSElle

EPSE Laboratorio analysoi sen ja tekee yksilöllisesti optimoidun EPSE-reseptin

2. Menetelmän toimivuuden todentaminen

EPSE™ Menetelmän toimivuus voidaan varmistaa esimerkiksi helposti asennettavalla Mobile EPSE™ pilotointilaitteistollamme

3. Kokonaisvaltainen
ratkaisu

EPSE™ Menetelmän lisenssisopimus, joka sisältää EPSE™-kemikaalin

 

Kiertotalous

Ainutlaatuinen ja energiatehokas EPSE™ Menelmä vähentää metalleja sisältävän veden puhdistuskustannuksia ja lisää yrityksen mahdollisuuksia kiertotalouteen säästäen luonnonvaroja ja luontoa. Käsittelyssä syntyvä vesi voidaan ohjata takaisin prosessiin ja metallien jatkojalostus sakasta raaka-aineeksi tarjoaa ratkaisua maailmanlaajuiseen metallipulaan.

 

EPSE™ Menetelmä soveltuu erinomaisesti:

 • Raskasmetallipitoisen jäte- ja prosessiveden puhdistamiseen
 • Suljettujen vesikiertojen aikaansaamiseksi
 • Metallien talteenottoon ja kierrätykseen

 

 

EPSE™ Menelmän sovellusalueet

Menetelmällemme potentiaalisia sovellusalueita on useita, joista emme ole todennäköisesti vielä löytäneet kaikkia.Tarjoamme ratkaisuja muun muassa seuraavien alojen toimijoille:

 • Kaivosteollisuus
 • Metalliteollisuus
 • Jäteala
 • Paperiteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Öljy- ja kaasuteollisuus
 • Rakennusteollisuus
 • Auto- ja lentoteollisuus
 • Sähköteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Energiateollisuus

 

Haluatko tietää lisää asiakasprosessistamme? Lue lisää EPSE Laboratoriosta ja On-site Pilotoinnista.