EPSE™ Menetelmä on ideaalinen ratkaisu

· Prosessiveden puhdistamiseksi
· Metallipitoisen jäteveden käsittelyyn
· Suljettujen vesikiertojen aikaansaamiseksi
· Vaarallisten jätteiden käsittelyyn liukoisten metallien osalta

EPSE™ Menetelmä voi vähentää jätteiden käsittelyn kustannuksia sekä lisätä yrityksen mahdollisuuksia kiertotalouteen.

 

Sovellusalueet

Potentiaalisia sovellusalueita on useita, joista emme todennäköisesti ole vielä löytäneet kaikkia. EPSE™ Menetelmää voidaan kuitenkin soveltaa esimerkiksi seuraavilla aloilla:

  • Teollisen jäteveden käsittelijät
  • Kaivosteollisuus
  • Pinnoituslaitokset
  • Teräs- ja muu metalliteollisuus
  • Voimalaitokset, energiateollisuus
  • Jätteenpolttolaitokset
  • Paperiteollisuus
  • Kemianteollisuus
  • Öljy- ja kaasuteollisuus

EPSE™ Menetelmä soveltuu siis monenlaisten liukoisia metalleja sisältävien jakeiden käsittelyyn, joista esimerkkeinä teollisuudessa syntyvät prosessivedet, voimalaitosten lauhdevedet ja kaivosten happamat jätevedet.