On-site Pilotoinnin tavoitteena on todentaa EPSE™ Menetelmän toimivuus asiakkaan olosuhteissa. Se tukee myös investointi- ja käyttökustannuslaskelmien tekemistä. Pilotointi voidaan toteuttaa Mobile EPSE™ liikuteltavalla demolaitteistolla, asiakkaan omalla laitteistolla, IBC-konteilla tai muulla asiakkaan tarpeeseen räätälöidyllä ratkaisulla.

 

 

EPSE vedenkäsittelyprosessi

 

Vaihe 1.

Kemikaalien annostelu ja sekoitus

Vaihe 2.

EPSE-käsittely

 

Vaihe 3.

Laskeutus ja sakan poistaminen

 

Mobile EPSE™

Mobile EPSE™ on sivuvirtapilotointiin tarkoitettu erittäin automatisoitu liikuteltava kontti, jolla  voidaan ajaa sekä jatkuvatoimista (24 h) tai batch-ajoa asiakkaan toiveiden mukaisesti. Prosessissa vesi virtaa systeemin läpi ja käsitelty metallivapaa vesi tulee ulos toisessa päässä – samoin monimetallisakka.

Vuonna 2020 valmistunut mobiililaitteisto on rakennettu kolmeen erilliseen konttiin, joista ensimmäisessä tapahtuu kemikaalien annostelu ja sekoitus, toisessa varsinainen käsittely ja viimeisessä laskeutus ja sakan poistaminen. Toinen Mobile EPSE on rakennettu yhteen 40 jalan merikonttiin, ja sen toimintaperiaate on sama kuin kolmen kontin ratkaisussa.

EPSEn Technical Team vastaa Mobile EPSE™ -pilotointilaitteiston ajoon liittyvästä operoinnista.

Mobile EPSE™ -pilotointilaitteiston ominaisuudet

  • Rakennettu kolmeen 20 jalan merikonttiin
  • Mahdollisuus ajaa joko jatkuvatoimista – tai batch-prosessia
  • Logiikkaohjaus, joka mahdollistaa asiakaskohtaisen reseptin räätälöinnin kohteessa
  • Etäajo mobiilipäätteeltä
  • Kaikki ajodata on kerättävissä ja hyödynnettävissä
  • Säiliöt kumioitu kemiallisen kestävyyden parantamiseksi
  • Kapasiteetti 1 m3/h, voidaan säätää tarvittaessa
    (0,2 – 2,0 m3/h)

 

 

Tututustu EPSEn Technical Teamiin: