EPSE Menetelmä tarjoaa ainutlaatuisen ja patentoidun ratkaisun liukoisia metalleja sisältävien jakeiden käsittelyyn. Menetelmässä syntyy metallivapaa ylite sekä liukenematon monimetallisakka. Erityisen hyvin EPSE Menetelmä sopii teollisuuden ja kaivosten happamille jätevesijakeille, jotka sisältävät liuenneita raskasmetalleja, kuten esimerkiksi kuparia, kromia ja arseenia*.

Menetelmän edut/Key Advantages

  • Yksinkertainen, nopea, kustannustehokas
  • Lopputuloksena syntyvä monimetallisakka on liukenematonta ja hyödynnettävissä
  • Tehoaa kaikkiin metalleihin* yhdellä käsittelykerralla
  • Tehokkuus ei riipu metallipitoisuuksista
  • Toimivuus jo matalissa lämpötiloissa eikä menetelmä ole lämpötilariippuvainen
  • Ei vaadi suuria laiteinvestointeja & integroituu usein suoraan olemassa oleviin laitteisiin

*Metallit, jotka voidaan käsitellä EPSE™ Menetelmällä liukenemattomaan muotoon, on merkitty sivun alalaidassa olevaan jaksolliseen järjestelmään punaisella. 

Ympäristönäkökulmasta EPSE Menetelmä on mullistava, sillä EPSE-käsittelyssä syntyy metallivapaa ylite sekä liukenematon monimetallisakka, usein aiemmista käsittelymenetelmistä poiketen. EPSE tarjoaa asiakkaalleen kokonaisvaltaisen teknisen ratkaisun, jonka yksivaiheisesta puhdistusprosessista syntyy erinomaisia tuloksia. EPSE Menetelmää voidaan soveltaa joko jatkuvatoimisena tai batch-prosessilla.

 

EPSE saostustekniikka on yksinkertainen, nopea ja usein kustannustehokas. Prosessi perustuu EPSE-kemikaalin annosteluun ja pH:n säätöön, sen käyttökustannukset ovat alhaiset eikä prosessin käyttöönotto vaadi yleensä suuria investointeja.

Epselöimällä syntyvä monimetallisakka on liukenematonta, kun muissa yleisimmin käytetyissä menetelmissä sakka jää liukenevaksi. EPSE Menetelmässä syntyy metallivapaa ylite ja syntyvä liukenematon sakka voidaan luokitella pysyväksi jätteeksi.

EPSE-teknologia tehoaa kaikkiin metalleihin* yhdellä käsittelykerralla. Monet tähän asti käytetyt menetelmät ovat selektiivisiä ja vaativat siksi monimetalliympäristössä useita eri käsittelykertoja. Alkali- ja osittain maa-alkalimetallit eivät saostu suoraan EPSE Menetelmällä, mutta niiden pitoisuudet voidaan samassa käsittelyssä tarvittaessa alentaa (kemiallisina komplekseina).

 

EPSE Menetelmä toimii tehokkaasti metallipitoisuuksista riippumatta. Nykyisin menetelmin varsinkin valmiiksi pienten metallipitoisuuksien poistaminen jakeesta voi olla hyvin vaikeaa. EPSE™ Menetelmä on todettu toimivaksi niin teollisissa jätevesissä kuin kaivosvesissäkin, sekä suurilla että hyvin pienillä metallipitoisuuksilla.

EPSE™ Menetelmä toimii hyvin jo matalissa lämpötiloissa. Näin voidaan saavuttaa jälleen kustannusetua aiemmin käytettyihin menetelmiin, sillä jakeiden käsittely ei vaadi lämmitystä.

Muodostuva sakka on nopeasti laskeutuva. EPSEMenetelmän tuottamaa liukenematonta sakkaa voidaan käyttää raaka-aineena monin tavoin. Kannattavinta on ottaa talteen varsinkin kriittisiä metalleja. Metallien talteenottoa koskeva tutkimusprojekti on käynnissä ja siitä on saatu jo lupaavia tuloksia.

Saamme metallit saostettua yhdellä saostusprosessilla. Edullisin laite- ja käyttökustannuksin!

Metallit, jotka on mahdollista käsitellä EPSE™ Menetelmällä

 

Kiinnostuitko yhteistyömahdollisuuksista? Ota yhteyttä joko sähköpostitse tai soittamalla tai erillisellä yhteydenottolomakkeella!