EPSE Menetelmä tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun liukoisia metalleja sisältävien vaarallisten jätteiden ja jätevesien käsittelyyn. Nykyisin käytettävissä puhdistusmenetelmissä sovelletaan useita teknologioita ja monivaiheisia, investoinneiltaan kalliita prosesseja, jotka voidaan korvata yhdellä yksinkertaisella EPSE Menetelmällä ja näin saavuttaa huomattavasti paremmat tulokset.

Menetelmän edut/Key Advantages

  • Yksinkertainen, nopea, kustannustehokas
  • Lopputuloksena syntyvä monimetallisakka on pysyvästi liukenematonta ja hyödynnettävissä
  • Tehoaa kaikkiin metalleihin* yhdellä käsittelykerralla
  • Tehokkuus ei riipu metallipitoisuuksista
  • Toimivuus jo matalissa lämpötiloissa eikä menetelmä ole lämpötilariippuvainen
  • Ei vaadi suuria laiteinvestointeja & integroituu usein suoraan olemassa oleviin laitteisiin

* Metallit taulukossa alempana.

Myös kaupallisesta näkökulmasta EPSE Menetelmä on mullistava. Nykyisin esim. pintakäsittelyteollisuus voi maksaa puhdistamoille suuriakin summia tuottamiensa vaarallisten jätteiden käsittelystä. Nämä vaaralliset jätteet voivat kuitenkin sisältää 1000 kertaa enemmän esimerkiksi kuparia kuin tyypillinen hyödynnettävä kaivosmineraali. Kaivosteollisuudelle EPSE tarjoaa kustannustehokkaan ja yksivaiheisen puhdistusprosessin erinomaisilla puhdistustuloksilla sekä mahdollisuuden metallien talteenottoon sakasta.

 

 

EPSE-saostustekniikka on yksinkertainen, nopea ja kustannustehokas. Prosessi perustuu EPSE-kemikaalin annosteluun ja pH:n säätöön, sen käyttökustannukset ovat alhaiset eikä prosessin käyttöönotto vaadi suuria investointeja.

EPSE-menetelmässä syntyvä sakka on pysyvästi liukenematonta, yleisimmin käytetyissä menetelmissä sakka jää liukenevaksi. EPSE Menetelmässä vesi puhdistuu metalleista täydellisesti ja syntyvä liukenematon sakka voidaan luokitella pysyväksi jätteeksi eikä se vaadi erityissäilytystä eikä erityisiä lupia, kuten vaarallinen jäte. Samalla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.

EPSE-teknologia tehoaa kaikkiin metalleihin yhdellä käsittelykerralla.Monet tähän asti käytetyt menetelmät ovat selektiivisiä ja vaativat siksi monimetalliympäristössä useita eri käsittelykertoja. Alkali- ja osittain maa-alkalimetallit eivät saostu suoraan EPSE Menetelmällä, mutta niiden pitoisuudet voidaan samassa käsittelyssä tarvittaessa alentaa (kemiallisina komplekseina).

EPSE-menetelmä toimii tehokkaasti metallipitoisuuksista riippumatta. Nykyisin menetelmin varsinkin valmiiksi pienten metallipitoisuuksien poistaminen voi olla hyvin vaikeaa. EPSE-menetelmä on testattu ja käytetty menestyksekkäästi niin teollisissa jätevesissä kuin kaivosvesissäkin, sekä suurilla että hyvin pienillä metallien pitoisuuksilla.

EPSE-menetelmä toimii hyvin jo matalissa lämpötiloissa.Näin saavutetaan jälleen kustannusetua aiemmin käytettyihin menetelmiin.

Muodostuva sakka on nopeasti laskeutuva.EPSE-menetelmän tuottamaa liukenematonta sakkaa voidaan käyttää raaka-aineena monin tavoin. Kannattavinta on ottaa talteen varsinkin kriittisiä metalleja.

Saamme metallit saostettua yhdellä saostusprosessilla. Edullisin laite- ja käyttökustannuksin!