Maailman ympäristöpäivä 5.6.

Anni Honkonen

Tänään 5.6. vietetään maailman ympäristöpäivää.Ympäristöystävällisiä valintoja voi jokainen tehdä, ja niin teemme mekin EPSEllä. Työskentelemme erilaisten projektien parissa tavoitteenamme aikaansaada ympäristöystävällisiä, kestäviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja jotka tähtäävät pitkän aikavälin tavoitteeseemme: jätteettömään teollisuusympäristöön.

Menetelmämme mahdollistaa niin huonomaineisen kaivostoiminnan siirtymisen kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta, mutta myös auttaa valmistautumaan metallien riittävyyden haasteisiin, jotka odottavat tulevaisuudessa. Metallit voivat nimittäin loppua kesken ja näin todennäköisesti myös käy jossakin vaiheessa, ainakin ns. kriittisten metallien kohdalla. Metalleja ei voida valmistaa teollisesti, vaan ne on kaikki joko louhittava maaperästä tai kierrätettävä käytetyistä tuotteista, jonka jälkeen käsitellä haluttuun muotoon. Periaatteessa metallin kemiallinen koostumus mahdollistaa ikuisen kierrätyksen, mutta käytännössä tähän on vielä pitkä matka. Metallinkierrätyksen käsitetään yleensä toimivan täydellisesti, mutta tosiasia on, että siinäkin on vielä paljon tehtävää. Mitä puhtaammiksi eri kierrätysmetallijakeet saadaan, sitä paremmin ne pystytään uudelleenkäyttämään.

Mitä puhtaammiksi eri kierrätysmetallijakeet saadaan, sitä paremmin ne pystytään uudelleenkäyttämään.

Aiemmin mainituilla kriittisillä metalleilla viitataan metalleihin, joiden saatavuudessa on riskejä, jotka ovat merkittäviä talouden avainsektorien kannalta ja joiden kysynnän oletetaan kasvavan globaalisti. Kriittisyyttä arvioidaan myös kierrätykseen liittyvien haasteiden tai rajoitusten kautta. Kriittisiä metalleja käytetään erityisesti ympäristöystävällisissä energiaratkaisuissa, kuten hybridi- ja sähköautoissa, tuuliturbiineissa ja aurinkopaneeleissa sekä näiden lisäksi mm. tutkissa, aseteollisuudessa, lasereissa, tietotekniikassa ja viihde-elektroniikassa. Tämän vuoksi niistä käytetään myös nimitystä hi-tech -metallit. Hi-tech-metallit ovat välttämättömiä kehittyneiden maiden talouden kasvulle.

Hi-tech-metallit ovat välttämättömiä kehittyneiden maiden talouden kasvulle.

Näitä hi-tech-metalleja ovat mm. antimoni, koboltti, litium, molybdeeni, platinaryhmän metallit (PGM), harvinaiset maametallit (REE), titaani ja vanadiini, sekä pitkä lista muita. EU on määritellyt 20 raaka-ainetta kriittisiksi sen perusteella, että niillä on suuri taloudellinen merkitys ja niiden saatavuuteen liittyy mahdollisia riskejä. Näistä noin puolet lukeutuu high-tech-metalleihin. EPSE on myös valmistautumassa tulevaisuuden haasteisiin metallien riittävyyden saralla. Neljäs EPSEn patentti käsitteleekin metallien talteenottoa epselöidystä jätemateriaalista, ja lisätutkimusta aiheen ympärillä on vireillä. Monissa jätemateriaaleissa onkin hyvin suuria metallipitoisuuksia, jotka ovat suurempia kuin kaivoksista louhittavien malmien metallipitoisuudet. Tulevaisuudessa onkin mahdollista rakentaa täydellinen suljettu kierto tuotteen valmistuksesta jätteenkäsittelyn kautta saatujen materiaalien uudelleenkäyttöön.

Lähde: Teknologiateollisuuden selvitys: Kriittisen metallit ja huoltovarmuus, 2017.

YK yleiskokous julisti kesäkuun viidennen päivän maailman ympäristöpäiväksi jo vuonna 1972. Siitä lähtien teemapäivä on tarjonnut jokavuotisen ikkunan keskusteluun ympäristön merkityksestä ja tarpeesta suojella luontoa, jotta sekä tämä että tulevat sukupolvet voisivat nauttia siitä.

Tarkoituksena on rohkaista ihmisiä ympäristöä vaaliviin toimiin ja tarkastelemaan omia luontoon liittyviä asenteita. Erilaisia tapahtumia järjestetään ympäristöpäivän kunniaksi yli sadassa eri maassa. Ympäristöpäivän teema vaihtuu vuosittain, tänä vuonna teemana ovat ilmansaasteet.