Labran ja pilotoinnin saumaton yhteistyö

Työntekijöitä ja tuulimylly

Pilotointeja nykyisin suunnitteleva ja toteuttava EPSEn Site Manager Kimmo Hellsten aloitti EPSE-tarinansa laboratoriosta ja nyt on uuden laboratoriopäällikön Salla Heinosen aika tutustua pilotointiin käytännössä. Salla on tämän viikon asiakaskohteessa Kimmon ja Jukka-Pekka Variksen apurina, ja hän onkin ollut innoissaan opettelemassa pilotointilaitteiston käyttöä. Pilotointiprosessin ja sen tarpeiden ymmärtäminen auttaa laboratoriotoiminnan kehittämisessä, kun kaikesta tekemisestä pyritään tekemään asiakaslähtöisempää.

Maskiaikana etenkin suojalasien huurtuminen on ärsyttävä ongelma, mutta muilta hankaluuksilta on vältytty. EPSEn asiakasprojektit aloitetaan aina laboratoriotestauksella, jonka jälkeen siirrytään mahdollisesti pilotointiin, jossa asiakkaalle todennetaan isommassa mittakaavassa menetelmän toimivuus. Jotta laboratorio ja pilotointi toimivat hyvin yhdessä, on kummankin osapuolen syytä ymmärtää toistensa toiminnan perusperiaatteet.  Laboratorion ja pilotoinnin välisen kommunikaation täytyy toimia senkin takia, että monesti pilottia ohjataan EPSEn laboratoriosta käsin: tulokset ohjaavat ajoparametreja, jotta prosessi saadaan optimoitua tehokkaasti.

 

Tekstin on kirjoittanut Anni Honkonen.