Kuparipitoisen jätehapon käsittelykokeilu Porin Kupariteollisuuspuistossa

Käsiteltyä jätehappoa

Kuparituotteiden valmistusprosesseissa syntyy erilaisia kuparipitoisia jätehappoja, jotka luokitellaan vaarallisiksi jätteiksi. Näitä toimitetaan vaarallisten jätteiden käsittelyyn vuosittain Porin Kupariteollisuuspuiston alueelta tuhansia tonneja. Prizztech Oy:n koordinoimassa Kriittisten kierrätysmetallien koetehdaskonsepti-hankkeessa testattiin jätehappojen käsittelyä tehdasalueella siten, että vaarallisen jätteen maantiekuljetukselta vältyttäisiin ja kemiallisen käsittelyn tuloksena syntyisi viemäröintikelpoista vettä ja metallipitoista sakkaa toimitettavaksi kuparinvalmistusprosessin alkupäähän kuparisulatolle.

Onnistuneessa kokeilussa käsiteltiin EPSE™ Menetelmällä yksi kontillinen eli n. 1 300 kg typpihappojätettä, saostettiin siinä liuenneena ollut kupari (n. 160 kg) sakkaan ja hyödynnettiin sakka Bolidenin Harjavallan sulatolla. Sakan lisäksi syntyi ainoastaan vettä, jonka metallipitoisuus saatiin pudotettua hyvin pieneksi, alle ympäristölupaehtojen rajojen. Kokeiltu EPSE Oy:n tarjoama käsittelymenetelmä todettiin potentiaaliseksi tavaksi huolehtia vaarallisista jätehapoista tulevaisuudessa. Samalla kun se tarjoaa mahdollisuuden vähentää varallisten happojätteiden kuljetuksia se auttaa sulkemaan tärkeän kuparimetallin kiertoja.

Menetelmän käyttöönotto ei vaadi valtavan isoja investointeja, mutta osaamista se vaatii. Teollisuuspuistossa, jossa jätehappoja syntyy eräluonteisesti useissa eri yrityksissä, olisi varmasti kysyntää palvelulle, jossa ulkopuolinen palveluntuottaja tarjoaisi jätehappojen käsittelyä keskitetysti kaikille alueen yrityksille.

Minna Haaviston tekemä raportti kokeilusta on ladattavissa täältä.

Kuvassa kokeilun tuloksena saatu vesi vasemmalla, keskellä märkä sakka ja oikealla kuivattu sakka.

Alkuperäinen artikkeli löytyy täältä.

Tekstin on kirjoittanut Anni Honkonen.