Kuka ja mitä on EPSE?

EPSE Oy on suomalainen yritys, joka on erikoistunut käsittelemään haitallisia ja vaarallisia prosessi- ja jätevesiä, jotka sisältävät liukoisia metalleja. Yritys on rakentunut patentoidun EPSE™ Menetelmän ympärille. Menetelmä soveltuu monenlaisten jakeiden käsittelyyn, joista esimerkkeinä teollisuudessa syntyvät prosessivedet, voimalaitosten lauhdevedet ja kaivosten happamat jätevedet. EPSEllä on menetelmälleen yksi menetelmäpatentti ja kolme tukipatenttia, ja näiden lisäksi neljän tukipatenttihakemus on lähetetty koskien radioaktiivisten jätevesien käsittelyä.

Käsiteltyä jätehappoa

Kuvassa EPSE-käsiteltyä ylitevettä, märkää kuparipitoista sakkaa sekä kuivattua sakkaa.

EPSE-käsittelyssä syntyy metallivapaa ylite sekä niukkaliukoinen monimetallisakka. EPSE tarjoaa asiakkaalleen kokonaisvaltaisen teknisen ratkaisun, jonka yksivaiheisesta puhdistusprosessista syntyy erinomaisia tuloksia. EPSE Menetelmää voidaan soveltaa joko jatkuvatoimisena tai batch-prosessilla. Lisää menetelmän ominaisuuksista.

EPSE™ Menetelmä on ideaalinen ratkaisu

· Prosessiveden puhdistamiseksi
· Metallipitoisen jäteveden käsittelyyn
· Suljettujen vesikiertojen aikaansaamiseksi
· Vaarallisten jätteiden käsittelyyn liukoisten metallien osalta

EPSE™ Menetelmä voi vähentää jätteiden käsittelyn kustannuksia sekä lisätä yrityksen mahdollisuuksia kiertotalouteen.

 

Kuvassa havainnekuva uudenmallisesta Mobile EPSE™ -pilotointilaitteistosta, joka otettiin käyttöön vuonna 2020. 

Mobile EPSE on sivuvirtapilotointiin tarkoitettu liikuteltava kontti, jolla voidaan todentaa EPSE Menetelmän toimivuus asiakkaan olosuhteissa. Pilotointi tukee myös investointi- ja käyttökustannuslaskelmien tekemistä. Mobile EPSE™ -pilotlaitteistolla voidaan ajaa sekä jatkuvatoimista (24h) tai batch-ajoa asiakkaan toiveiden mukaisesti. Lisää Mobile EPSE™ -laitteistosta. 

 

EPSE Lab on varustettu ICP-OES -analysaattorilla, ja vesinäytteiden metallianalyysit voidaankin tehdä omassa laboratoriossa. ICP-analysaattorin lisäksi EPSEn laboratoriossa on tarvittavat laitteet ja osaaminen liukoisuustestien suorittamiseen. Lisää EPSEn laboratoriosta.

 

Seuraa meitä sosiaalisen median kanavissamme Facebookissa ja LinkedInissä!

 

Paikalla Jyväskylän verkostoitumispäivässä asiantuntijamme

Salla Heinonen, EPSE

Salla Heinonen, laboratorio

Anni Honkonen, EPSE

Anni Honkonen, EHSQ-asiat