Ilmastokumppani 2023

EPSE kuuluu yli 100 muun yrityksen joukossa Tampereen seudun ilmastokumppaneihin, joiden yhteisenä tavoitteena on pyrkiä hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä yhteistyössä Kestävä Tampere 2030 –ohjelman kanssa. Ympäristöalan yrityksenä EPSEn toimintaa ohjaavat hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi monet jatkuvat ympäristöteemat, kuten materiaalikierrot ja –tehokkuus, teollisuuden kestävät ratkaisut, terveellinen elinympäristö sekä henkilökunnan ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääminen. EPSEn sekä muiden Tampereen seudun ilmastokumppaneiden nykyisiin sekä edellisvuosien ilmastotekoihin pääset tutustumaan täältä: https://ilmastokumppanuus.fi/ilmastoteot/.  

Tälle vuodelle EPSE on asettanut kaksi mitattavaa ilmastotavoitetta, joista ensimmäinen on materiaalikiertojen seuraaminen. EPSEn tavoitteena on luoda vuoden 2023 aikana ensimmäinen versio järjestelmästä, jonka avulla EPSE ™ Menetelmän avulla kierrätetyn veden määrää voidaan seurata. EPSEn pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää järjestelmä sellaiseksi, että dataa asiakaskohteissa käsitellyn veden, käsittelystä syntyvän monimetallisakan sekä uudelleen käytettäväksi jatkojalostettavien metallien määrää pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti. 

Toisena tavoitteena EPSE on sitoutunut lisäämään erityisesti omien työntekijöidensä ympäristötietoisuutta seuraamalla ja jakamalla aktiivisesti eri tahojen medioita liittyen ilmastokumppanuuden keskeisiin teemoihin. Tavoitteena on kannustaa ja mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen vuoden aikana yhteensä vähintään 30 koulutukseen tai webinaariin, joista ainakin 1/3 liittyy hiilineutraaliuteen, vihreään siirtymään sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Tavoitteen toteutumista seurataan keräämällä tiedot osallistumisesta yhtiön sisäiseen rekisteriin. 

Vuoden 2022 ilmastotekona EPSE loi patentoidulle vedenkäsittelymenetelmälleen hiilijalanjälkilaskurin asiantuntijayritys Positive Impactin toimesta. Laskentakaavio sisältää EPSE™ Menetelmän suorat ja epäsuorat hiilidioksidipäästöt sekä lisäksi arvion menetelmän mahdollistamien ilmastohyötyjen mittakaavasta. Lue lisää menetelmän päästövähennyspotentiaalista täältä. 


EPSEn henkilökunnan keskuudessa on tapana rohkeasti jakaa sähköpostitse ja tuoda kahvihuoneen pöydälle muille luettavaksi ja kommentoitavaksi kiinnostavia tieteellisiä artikkeleita, tutkimustuloksia sekä mm. vihreään siirtymään, vedenkäsittelyyn sekä kaivos- ja muuhun teollisuuteen liittyviä lehtijuttuja. 

(Kuva: Matthew Guay)

Tekstin on kirjoittanut Anna Kivimäki.