Epselöinnin juuret ovat 2000-luvun alkuvuosissa pirkanmaalaisella peittaamolla. EPSE-menetelmän keksijä Vesa Rissanen omisti tuolloin peittaamon, jossa kovakromattiin lentokoneen osia. Prosessissa happoon liukenee lukuisia metalleja ja lopulta siitä tulee galvanoinnissa toimimatonta vaarallista jätettä. Rissanen yhdessä yrittäjäystävänsä kanssa alkoi pohtia, miten raskaista kuluista päästäisiin eroon ja onnistui lopulta lukuisten kokeiden tuloksena sakkauttamaan hapon niin, että lopputuloksena oli puhdasta vettä ja monimetallisakkaa. Lentokonetehdas kuitenkin suljettiin ja kromaaminen lopetettiin. Sakkautuksen kaavat jäivät vuosiksi pöytälaatikkoon.

Kymmenen vuoden kuluttua tieto sakkautuskaavoista kantautui kahden yrittäjän korviin, jotka alkoivat yhdessä Rissasen kanssa suunnitella ja toteuttaa menetelmän kaupallistamista. Aluksi yritys keskittyi vain peittauksessa syntyviin jätevesiin ja toiminta oli pienimuotoista. Samaan aikaan kaivosvesien ongelmat saivat runsaasti negatiivista julkisuutta Suomessa, ja kolmikko alkoi pohtia, voisiko metallit erotella myös kaivosten jätevesistä. Tätä varten perustettiin vuonna 2012 Global EcoProcess Services Oy eli EPSE. Yritys patentoi menetelmänsä ja kaupallistuminen sai uutta vauhtia, kun menetelmää testattiin onnistuneesti Talvivaaran jätevesillä. Sen jälkeen EPSE on kokeillut menetelmänsä soveltamista hyvin monenlaisiin sovelluskohteisiin ja onnistunut saamaan erinomaisia tuloksia jokaiselta osa-alueelta.

Vuoden 2020 alussa EPSE vaihtoi nimensä EPSE Oy:ksi.