Harjoittelijana EPSEllä

Ympäristötekniikan opiskelija Anna Kivimäki on suorittanut ammattiharjoittelunsa EPSE Oy:lla EHSQ-Manager Anni Honkosen alaisuudessa. Sopiva paikka EPSEllä löytyi keväällä 2022, kun Honkonen sai myönteisen päätöksen jatkokoulutuspaikasta turvallisuustekniikan maisteriopintoihin Tampereen yliopistossa, ja tarvittiin joku jakamaan hänen monipuolista työtaakkaansa.  

Viiden kuukauden mittaiseen ammattiharjoitteluun on sisältynyt monenlaisia työtehtäviä ja Kivimäki kokee harjoittelukokemuksen olleen erittäin myönteinen.  

”On ollut todella palkitsevaa, kun on saanut käyttää omia vahvuuksiaan ja voinut ottaa vastuuta juuri niin paljon, kuin itsestä on tuntunut sopivalta.”  

Harjoittelijana työnkuvaan on kuulunut muun muassa monipuolista projektityöskentelyä kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden parissa sekä yrityksen sisäistä kehitystyötä, kuten teknisen dokumentoinnin kehitystä ja nettisivujen päivitystä. Lisäksi harjoittelun aikana Kivimäki on päässyt omia kiinnostuksenkohteitaan seuraten tutustumaan myös EPSE Laboratorion tehtäviin. 

Kesän aikana Kivimäelle varmistui myös opinnäytetyöaihe, jonka hän aikoo tehdä EPSElle. Aihe valikoitui, kun Kivimäki yrityksen sisäistä kehitystyötä tehdessään huomasi tarpeen teknisen dokumentoinnin kehittämiseen.  

Mikäli opinnäytetyö EPSEllä kiinnostaa, aiheen valinnassa saa melko vapaat kädet aihe-ehdotukseen, joka osapuolien tarpeiden mukaan hiotaan yhteistyössä sopivaksi opinnäytetyöksi. EPSElle on aiemmin tehty yksi opinnäytetyö juuri Honkosen toimesta, ja toinen on tekeillä kustannuslaskennasta. Opinnäytetyön tekijältä odotetaan kykyä työskennellä itsenäisesti, mutta EPSEn edustaja antaa tarvittaessa ohjausta ja materiaalia opiskelijan käyttöön. Mikäli opiskelijaa kiinnostaa EPSEn toimialaan liittyvä aihepiiri, kannustamme ottamaan meihin rohkeasti yhteyttä! 

Kasvu osaksi EPSE Teamia tapahtui Kivimäen kohdalla erittäin luonnollisesti, kun vastuun määrä työtehtävissä kasvoi sopivaa tahtia. ”En olisi ikinä viisi kuukautta sitten aloittaessani uskonut, että voisin nyt olla näin hyvässä tilanteessa tekemässä työtä, jota arvostan – ja vielä näin mukavassa työporukassa!” Seuraavaksi Kivimäki aikoo suorittaa opintonsa Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulussa loppuun etänä työskennellessään samanaikaisesti EPSEllä Project Engineer -nimikkeellä. 

Savonia-ammattikorkeakoulu on Pohjois-Savossa kolmella eri paikkakunnalla toimiva n.7000 opiskelijan ja 500 työntekijän organisaatio, jossa on mahdollisuus opiskella yli 40 ammattikorkeakoulututkintoa (savonia.fi). Suorittaessaan ympäristötekniikan insinööriopintojaan Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion kampuksella, Kivimäki on erikoistunut vesihuoltotekniikkaan sekä ympäristömonitorointiin.