Etsimme tiimiimme uusia työntekijöitä!

Etsimme tiimiimme kolmea uutta osaajaa nimikkeillä LaboranttiKemisti ja Pilot Team Member / Process Engineer. Haku- ja rekrytointiprosessi tapahtuu ECAM Consulting Oy:n kautta.

Tehtäväkuvaukset pääset lukemaan alta ja tarkemmat ilmoitukset hakuohjeineen löytyvät kunkin kuvauksen alla olevasta linkistä.

 


Laborantti

Laboranttina pääasialliset työtehtäväsi ovat

– metallianalytiikka vesinäytteistä ICP-OES laitteistolla

-teollisten jätevesien käsittely EPSE™ Menetelmällä

-ympäristönäytteiden liukoisuustestaukset ja esikäsittely

-myynnin tuki yhdessä muun laboratoriotiimin kanssa.

Valinnassa arvostamme myös seuraavia ominaisuuksia ja osaamista

 • teollisuuden prosessien ymmärrystä ja teollisten jätevesien käsittelyn kokemusta
 • kiinnostus kaivosalaa kohtaan
 • laboratoriomenetelmien/laitteiden tuntemus
 • matkustusvalmius.

Tästä työpaikkailmoitukseen. 


Kemisti

Kemistinä vastaat EPSE™ Menetelmän kehityksestä sekä analyysilaitteistojen ylläpidosta, huollosta ja menetelmänkehityksestä. Tehtävänäsi on kehittää ainutlaatuista happamien kaivos- ja teollisuusvesien vedenkäsittelymenetelmää käyttäen apunasi analyyttisen kemian ja epäorgaanisen kemian tuntemustasi.

Painotettavat ominaisuudet, tiedot, taidot

 • koulutus: olet koulutukseltasi kemisti tai laboratorioinsinööri. Olet opiskellut esimerkiksi epäorgaanista tai analyyttistä kemiaa, laitetekniikkaa ja olet ennen tehnyt menetelmänkehitystä sekä laitteistojen huoltotoimenpiteitä
 • tarvittava kokemus ja osaaminen: laboratoriotyöskentely ja analyysilaitteistojen menetelmänkehitys. Katsomme eduksi kokemuksen projektitoiminnasta sekä kaivosteollisuudesta ja teollisuuden vedenkäsittelystä.
 • ratkaisukeskeinen ja yrittäjämäinen asenne, hyvät vuorovaikutustaidot
 • pystyt suunnittelemaan ja aikatauluttamaan projekteja
 • hyvä suullinen ja kirjallinen suomen ja englannin kielen taito; kansainvälinen ympäristö, muu kielitaito katsotaan eduksi
 • henkilölle asetettavat tavoitteet: laboratorioanalytiikan kehittäminen sekä EPSE™ Menetelmän sovelluskohteiden laajentaminen.

Tästä työpaikkailmoitukseen. 


Pilot Team Member / Process Engineer

Painotettavat ominaisuudet, tiedot, taidot

 • koulutus: prosessi-insinööri, sähkö- tai automaatioinsinööri, kemisti, laboratorioteknikko tai muu soveltuva koulutus
 • asenne: työssä onnistuminen vaatii oma-aloitteisuutta, matkustusvalmiutta sekä taitoa toimia eri asiakasympäristöissä. Hyvät vuorovaikutustaidot!
 • tarvittava kokemus ja osaaminen: katsomme eduksi kokemuksen vedenkäsittelyprosessien hoidosta sekä kenttäanalyysilaitteiden käytöstä. Erityisesti kaivos- ja/tai metalliteollisuuden prosessien tunteminen on eduksi tässä tehtävässä. Prosessiteollisuuden kunnossapidon kokemus katsotaan myös eduksi
 • pystyt suunnittelemaan ja aikatauluttamaan projekteja ja toimimaan tarvittaessa pilotoinnin esihenkilönä kenttäolosuhteissa.
 • hyvä suullinen ja kirjallinen suomen ja englannin kielen taito; kansainvälinen ympäristö, muu kielitaito katsotaan eduksi
 • henkilölle asetettavat tavoitteet: pilotointilaitteiden sekä toiminnan jatkuva kehittäminen.

Tästä työpaikkailmoitukseen.


Lisätietoja:

ECAM Consulting Oy, Esa Räsänen, +358 40 8224346, esa.rasanen@ecamconsulting.fi