EPSEn pikavisiitti Kazakstaniin

Pilotoinnin rooli osana EPSEn asiakasprosessia on avainasemassa kokonaisvaltaisen ratkaisun tarjoamisessa. Sen toteutuksesta saadaan asiakkaalle arvokasta dataa muun muassa EPSE™ Menetelmän käyttöönottoon liittyvien CAPEX ja OPEX -kustannusten laskentaan.  

Eräs kesällä 2022 toteutettavaksi suunniteltu asiakaspilotointi Kazakstanissa jouduttiin EPSEstä riippumattomista syistä siirtämään keväälle 2023, ja vallitsevan maailmantilanteen ja logistiikkaan liittyvien ilmastosyiden vuoksi kohteeseen pilotointia varten lähetetyn Mobile EPSE™:n kuljetus edestakaisin todettiin yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa kannattamattomaksi vaihtoehdoksi. EPSEn Site Manager Jukka-Pekka Varis ja Mobile EPSE™ -laitteistoihin perehtynyt Project Engineer Anna Kivimäki matkustivat 18.-22.10.2022 asiakaskohteeseen laittamaan laitteiston talvikuntoon odottamaan kevään pilotointia.  

Työmatka oli keväällä yrityksessä aloittaneelle Kivimäelle ensimmäinen, ja asiakaskohteen näkeminen käytännössä oli hyvin silmiä avaava kokemus. Matka sai ymmärtämään paremmin tilanteen kokonaiskuvaa: kun projekteja suunnitellaan toiselle puolelle maailmaa omalta työpisteeltä ja kaikki tieto perustuu pääosin asiakkaalta saatuun dataan, kohteen näkeminen ja asiakkaan edustajien tapaaminen käytännössä realisoi hyvin asiakkaan ongelmaa sekä EPSEn roolia sen ratkaisemisessa. Lisäksi kohteen näkeminen konkretisoi tehtyjä suunnittelu- ja valmistelutöitä palkitsevasti.   

Suunnittelu ja erilaisiin riskeihin ennalta varautuminen on erityisen tärkeässä roolissa projektin onnistuneessa toteuttamisessa. Kivimäen mielestä matka kuitenkin myös osoitti, ettei liian tarkkoihin suunnitelmiin voi tarrautua, kun huomioidaan kaikki toteutuksen liikkuvat osat. Tehtäessä yhteistyötä eri kulttuureista olevien asiakkaiden kanssa, vieraassa ympäristössä ja tiukalla aikataululla, kaikki suunnitelmat ja tavoitteet täytyy olla ennalta selkeästi asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä sovittu, mutta niistä tulee voida myös tarvittaessa joustaa. Omat haasteensa tuo usein kielimuuri sekä kulttuurierot. 

Tämän työmatkan tapauksessa huoltotöiden aikaikkuna oli erittäin lyhyt ja matka toteutettiin lyhyellä varoitusajalla. EPSEn henkilökunta oli vierailun aikana riippuvainen asiakkaan yhteistyöstä muun muassa kuljetukseen, kielen tulkkaamiseen ja majoitukseen liittyen, mutta kaikki matkalle asetetut tavoitteet saatiin sujuvasti ja ongelmitta ja päätökseen.  

EPSEn asiakaskohteet voivat sijaita etenkin vähän maailmaa nähneelle eksoottisilta tuntuvissa paikoissa. Kuitenkin kaukaiselta vaikuttanut Kazakstankin osoittautui Kivimäelle kauniiksi ja kulttuuririkkaaksi maaksi, jossa varmasti viihtyy pidemmänkin työmatkan ajan.   

”Kun tulen Kazakstaniin ensi keväänä osana EPSEn pilotointitiimiä, osaan varautua matkaan levollisin mielin. Lisäksi otan mukaani retkeilyvaatteita, koska vierailun aikainen tulkkimme suositteli lämpimästi vaellusreissuja Kazakstanin kauniiseen vuoristoon”, Kivimäki tuumaa. 

 Tekstin on kirjoittanut Anna Kivimäki.