EPSEn EHSQ Manager kouluttautuu tekniikan kv-maisteriksi

Female engineer at work

Jäte- ja prosessiveden käsittely kuuluu olennaisena osana teollisuuden toimintaan. Teollisuudessa – oli sitten kyse kaivos- tai metalli- tai muusta raskaasta teollisuudesta, työturvallisuus on kaikissa nykyaikaisissa kohteissa tärkein toimintaa ohjaava tekijä. EPSEn työturvallisuusasioista on jo vuoden verran vastannut EHSQ Managerina Anni Honkonen. Honkonen on koulutukseltaan energia- ja ympäristötekniikan insinööri ja hän aloitti elokuussa tekniikan maisteriopinnot Tampereen yliopistossa (entinen Tampereen Teknillinen yliopisto).

“Halusin ensin hakea aitoa kokemusta työelämästä, ennen kuin lähden suorittamaan maisterintutkintoa. Näin koen saavani opinnoista enemmän irti”, Honkonen kuvailee päätöksen taustoja. “Lisäksi työnantajan tuki opiskeluun on vaikuttanut myönteisesti päätökseeni lähteä vielä opiskelemaan.”  

”Työnantajan tuki opiskeluun on vaikuttanut myönteisesti päätökseeni lähteä vielä opiskelemaan.”

Honkonen opiskelee Johtamisen ja talouden tiedekunnassa kansainvälistä turvallisuustekniikan tutkintoa, joka kulkee nimellä SAFER – Masters Degree Programme in Security and Safety Management. Opintojen ensimmäinen vuosi pitää sisällään yrityksen turvallisuusjohtamista, riskianalyysia, työn ja terveyden yhdistämistä, tuotantotaloutta ja paljon muuta. Näistä kaikista on hyötyä myös Honkosen työssä, jossa hän jatkaa vähennetyin tunnein ja apunaan keväällä 2022 harjoittelijaksi palkattu ja syksyllä opinnäytetyönsä parissa EPSEllä jatkava Anna Kivimäki. “Raskastahan siitä tulee, mutta kun motivaatio on kunnossa ja työkavereiden tuki puolellani, uskon selviäväni”, Honkonen vakuuttaa.  

“Tämän päivän työelämässä jatkuva kouluttautuminen ja uuden oppiminen on mielestäni aivan keskeistä, koska kaikki päivittyy, minkä lisäksi uutta ja vanhaa tietoa on tarjolla älyttömästi”, Honkonen sanoo. EPSEn työtiimissä on tekijöitä monenlaisilla koulutustaustoilla ja myös kasvun mahdollisuuksia on tarjolla, kuten Honkosen tapauksessa. “Olen oppinut työssäni valtavasti, ja nyt syvennän osaamistani vielä korkeakoulussa.” Työntekijöiltä toki odotetaan myös oma-aloitteista aktiivisuutta, vaikka osa koulutustarpeesta tuleekin esiin työn kautta. 

EPSEn työtiimissä on tekijöitä monenlaisilla koulutustaustoilla ja myös kasvun mahdollisuuksia on tarjolla.

EPSEn pienessä tiimissä on paljon asiantuntemusta, mutta on myös yrityksen edun mukaista, että työntekijät kouluttautuvat aktiivisesti. Siksi myös Honkoselle halutaan mahdollistaa opiskelu työn ohessa. ”Työelämässä puhutaan paljon monimuotoisuudesta ja jatkuvasta muutoksesta. Henkilökohtaisesti koen, että opiskelu ja uusien asioiden oppiminen antavat minulle varmuutta tehdä työni hyvin”, Honkonen sanoo.

EPSE:n arvot ovat ympäristö, ihmiset, ratkaisut ja yrittäjyys. ”Ihmiset” tarkoittaa työntekijöiden ja yhteistyökumppanien kunnioittamista ja tukemista, mikä konkretisoituu esimerkiksi siten, että työntekijät voivat seurata intohimoaan ammatillisessa kontekstissa.

Tampereen yliopistossa opiskelee 21 000 opiskelijaa ja se työllistää noin 4000 työntekijää. Nykyinen Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa. (Tampereen yliopisto).