EPSE tilaajana tutkimushankkeessa

EPSE™ Menetelmää testataan uuteen sovelluskohteeseen yhteistyössä VTT:n kanssa tehtävässä tutkimushankkeessa.

Hankkeessa sovelletaan aiemmin patentoitua, globaalisti uniikkia liukoisten metallien käsittelymenetelmää, jossa vedessä liuenneina olevat metallit saostetaan liukenemattomaksi sakaksi. Hankkeessa radioaktiivista vettä käsitellään EPSE™ Menetelmällä, ja testattavan hypoteesin mukaan käsitelty vesi ei tämän jälkeen enää säteile, vaan radioaktiivinen aine sidotaan käsittelyssä kemiallisesti. Hankkeessa EPSE testaa ensin itsenäisesti inaktiivisten alkuaineiden epselöintikokeen avulla, syntyykö tarvittavia saostusytimiä ja saadaanko resepti varmistettua. Mikäli inaktiivinen resepti onnistutaan luomaan, tehdään seuraavassa vaiheessa VTT:n tiloissa radioaktiivisilla aineilla vastaavat kokeet. Onnistuessaan hanke tuottaa teollisen käsittelymenetelmän tritiumille (radioaktiivinen vedyn isotooppi).

Hankkeeseen on saatu Euroopan aluekehitysrahaston tukea.

 

 

Tekstin on kirjoittanut Anni Honkonen.