EPSE Scope V1.0 

Perjantaina 9.9.2022 pidettiin kakkukahvit, joiden yhteydessä esiteltiin EPSEn Kimmo Hellstenin kehittämää ja rakentamaa laboratoriomittakaavan jatkuvatoimista laitteistoa, S.C.O.P.E.a.  S.C.O.P.E. on lyhenne sanoista Scalabe, COntinuous, Process Equipment. Scope on suunniteltu EPSE Menetelmän kehittämiseen ja helpottamaan siirtymää laboratoriomittakaavasta pilotointimittakaavaan. Hellsten on suunnitellut ja toteuttanut laitteiston kokonaisuudessaan itse.

EPSE-prosessi on pH-ohjattu, ja tälläkin laitteistolla pH-ohjaus tapahtuu automatisoidusti. Laitteistolla on mahdollista käsitellä näytemääriä 0,5 litrasta ylöspäin jatkuvatoimisena prosessina. Pienessä näytekoossa on huomioitu niiden kuljetustarve, sillä usein EPSEn kohteet sijaitsevat kaukana ja näytteiden saaminen perille voi olla haasteellista tai kallista. 

Hellsten toimii EPSEllä teknisten kehitysprojektien parissa yhdessä Ilpo Viskarin kanssa, ja nyt valmistunut laitteisto on ensimmäinen versio kolmiosaisessa kehitysprojektissa, joten tulossa on vielä kaksi kehittyneempää versiota.

EPSEn prosessi etenee laboratoriomittakaavasta pilotointiin, ja nyt kehitettävä jatkuvatoiminen laboratoriotestilaitteisto sijoittuu näiden vaiheiden väliin. Laitteistolla demonstroitava prosessi on periaatteeltaan samanlainen kuin pilotoinnissa, mittakaavan pysyessä laboratoriokoossa helpottaen kustannusten hallintaa ja käytännön toteutusta. Testeistä saadaan luotettavaa tietoa pilotoinnin toteuttamisesta sekä EPSE™ Menetelmän käyttäytymisestä jatkuvatoimisessa prosessissa tietyllä jätevedellä. 

 

Tekstin on kirjoittanut Anni Honkonen.