EPSE saa EU:lta 1,9 miljoonan projektituen

Tuki auttaa yritystä ratkomaan isoja ympäristöongelmia ja työllistämään kymmeniä ihmisiä.

EU on myöntänyt EPSElle 1,9 miljoonaa euroa Horizon 2020 -tukea. Euroopan komission pk-yritysten toimeenpanovirasto EASME hyväksyi Epsen tukihakemuksen maaliskuun alussa.

Tukea haki tämän kevään hakukierroksella 1950 eurooppalaista yritystä, joista myönteisen tukipäätöksen sai 65 yritystä. Näiden joukossa suomalaisia yrityksiä oli kolme. Myönteinen tukipäätös edellyttää uskottavaa kasvusuunnitelmaa sekä sitä, että yrityksen toiminnalla on myönteisiä vaikutuksia ympäristöön tai talouteen. EPSE on palkannut uusia työntekijöitä viimeksi huhtikuun alussa ja työllistää nyt täysipäiväisesti 12 ihmistä. Yritys on testannut ja kehittänyt palvelujaan vuosien ajan, ja siitä johtuen liikevaihto on tähän asti ollut pientä ja tulos tappiollinen.

”Suunnitelmamme on, että parin vuoden kuluttua työllistämme 80 ihmistä ja liikevaihtomme on yli sata miljoonaa euroa”, sanoo EPSEn toimitusjohtaja Jouni Jääskeläinen.

EU:n tukeman projektin tavoitteena on rakentaa kahden vuoden aikana vähintään kolme siirrettävää pilotointilaitteistoa, pilotoida asiakaskohteita, rakentaa maailmanlaajuinen yhteistyöverkosto ja palkata uutta työvoimaa. Asiakassopimuksia on tarkoitus solmia vähintään 60 ja ottaa epselöinti käyttöön vähintään 300 kohteessa vuoteen 2022 mennessä.

”Tukipäätös on iso sysäys viennillemme”, Jääskeläinen toteaa.

Kilpailuvaltteina edullisuus ja ekologisuus

Toimitusjohtaja Jouni Jääskeläisen mukaan epselöinti eroaa aiemmista metallinerottelumenetelmistä edullisuudellaan, yksinkertaisuudellaan ja ekologisuudellaan. Lisäksi epselöinti on maailman ensimmäinen menetelmä, jossa syntyvä metallisakka on liukenematonta.

”Kun metallit eivät liukene takaisin ympäristöön, ne eivät saastuta pohjavettä eivätkä vaaranna eliöstöä. Nykyisten jätteenkäsittelysäädösten mukaan liukenemattomat metallit voidaan loppusijoittaa kaatopaikalle. Tämä on yritykselle edullisempaa kuin takaisinliukenemiselle alttiin ongelmajätemetallin käsittely”, Jääskeläinen toteaa.

Metallit on kuitenkin usein kannattavampaa myydä teollisuuden raaka-aineiksi kuin toimittaa ne kaatopaikalle. Sakasta voidaan erotella eri arvometallit ja hyödyntää ne uudelleen, mikä vaatii paljon vähemmän energiaa ja tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin uusien metallien tuottaminen louhimalla. Sellaisenaan monimetallisakka soveltuu esimerkiksi betonin lujittamiseen.

EPSE on testannut ja kehittänyt tuotettaan muun muassa energia- ja ympäristöhuoltoyhtiöiden kanssa. Epselöinnillä ja siitä sovelletuilla menetelmillä on puhdistettu veden lisäksi pilaantunutta maa-ainesta ja voimalaitosten tuhkaa. Asiakkaita ja pilottihankkeiden yhteistyökumppaneita ovat olleet esimerkiksi Lassila&Tikanoja sekä Vantaan Energia.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jouni Jääskeläinen, jouni.jaaskelainen@epse.fi / +358 40 752 0530

Euroopan union H2020-ohjelmasta lisätietoa löydät esimerkiksi täältä.