EPSE Lab on varustettu ICP-OES -analysaattorilla, ja vesinäytteiden metallianalyysit voidaankin tehdä omassa laboratoriossa. ICP-analysaattorin lisäksi EPSEn laboratoriossa on tarvittavat laitteet ja osaaminen liukoisuustestien suorittamiseen. EPSE Lab on kasvanut yhdestä tutkijasta neljään kokopäiväiseen asiantuntijaan, joita johtaa laboratoriopäällikkö.

EPSE läpäisi Proftest SYKE:n liukoisuustestien pätevyyskokeen

EPSE Labin omavaraisuusaste on korkea. Laadukkaat laitteet ja standardoidut työtavat takaavat näytteiden tehokkaan ja nopean käsittelyn. EPSEn laboratoriossa ollaan myös tarkkoja työterveys- ja työturvallisuuskäytännöistä, mikä on erityisen tärkeää erilaisten näytteiden turvallisen käsittelyn takaamiseksi.

 

 

 

 

 

Esimerkki käsittelemättömästä ja EPSE-käsitellystä kaivosjätevedestä

 

Tulostaulukko käsittelemättömästä jätevedestä.

Tulostaulukko epselöidystä jätevedestä.

Untreated sample of industrial wastewater

Epselöity jätevesinäyte

 

Taulukko epselöidyn sakan tuloksista

 

Tulokset ovat vuonna 2019 tehdyn 2 viikon Mobile EPSE™ -pilotoinnin aikana otettujen 19 näytteen keskiarvoja.