EPSE Laboratoriossa Laboratory Team asiantuntijamme analysoivat vesinäytteet ja optimoivat EPSE™ Menetelmän asiakaskohtaisesti. Analysoinnin perusteella saadaan alustavat hintalaskelmat, valmius pilotoinnin suorittamiseen menetelmän toimivuuden varmistamiseksi asiakaskohteessa ja ollaan askel lähempänä kokonaisvaltaista ratkaisua asiakkaalle.

 

EPSE Laboratorioprosessi

Näytteen analysointi

EPSE Reseptin optimointi

Asiakaskohtainen EPSE Resepti

 

 

Laboratorion kapasiteetti

EPSE Laboratorio on varustettu ICP-OES -analysaattorilla sekä UV-VIS spektrofotometrillä ja vesinäytteiden metallianalyysit voidaan tehdä omassa laboratoriossa. Lisäksi laboratoriossa on tarvittavat laitteet ja osaaminen liukoisuustestien suorittamiseen. Vuonna 2020 EPSE laboratorio läpäisi Proftest SYKE:n pätevyskokeen (SYKEre 40/2020) ja Laboratory Team on kasvanut yhdestä tutkijasta neljään kokopäiväiseen asiantuntijaan, joita johtaa laboratoriopäällikkö.

EPSE Laboratorion omavaraisuusaste on korkea. Laadukkaat laitteet ja standardoidut työtavat takaavat näytteiden tehokkaan ja nopean käsittelyn. Laboratoriossa ollaan myös tarkkoja työterveys- ja työturvallisuuskäytännöistä näytteiden turvallisen käsittelyn takaamiseksi.

 

 Tututustu EPSEn Laboratory Teamiin: