EPSE Lab on varustettu ICP-OES -analysaattorilla, ja vesinäytteiden metallianalyysit voidaankin tehdä omassa laboratoriossa. ICP-analysaattorin lisäksi EPSEn laboratoriossa on tarvittavat laitteet ja osaaminen liukoisuustestien suorittamiseen. EPSE Lab on kasvanut yhdestä tutkijasta neljään kokopäiväiseen asiantuntijaan, joita johtaa laboratoriopäällikkö.

EPSE läpäisi Proftest SYKE:n liukoisuustestien pätevyyskokeen

EPSE Labin omavaraisuusaste on korkea. Laadukkaat laitteet ja standardoidut työtavat takaavat näytteiden tehokkaan ja nopean käsittelyn. EPSEn laboratoriossa ollaan myös tarkkoja työterveys- ja työturvallisuuskäytännöistä, mikä on erityisen tärkeää erilaisten näytteiden turvallisen käsittelyn takaamiseksi.

 

 

 

 

 

Esimerkki käsittelemättömästä ja epselöidystä kaivosjätevedestä

 

Tulostaulukko käsittelemättömästä jätevedestä.

Tulostaulukko epselöidystä jätevedestä.

Untreated sample of industrial wastewater

Epselöity jätevesinäyte

 

Taulukko epselöidyn sakan tuloksista

 

Tulokset ovat vuonna 2019 tehdyn 2 viikon Mobile EPSE™ -pilotoinnin aikana otettujen 19 näytteen keskiarvoja.