EPSE kansainvälistymässä osana Mining Finlandia

Suomi oli vuonna 2019 maailman toiseksi houkuttavin paikka tehdä kaivosalan investointeja kanadalaisen Fraser Instituten tekemän Annual Survey of Mining Companies(1 -tutkimuksen mukaan.  Suomessa osataan paitsi itse kaivostoiminta ja siihen liittyvät prosessit, myös ympäristön kannalta kestävä kaivostoiminta. EPSE on osa tätä kestävää kaivostoimintaa omalla uniikilla menetelmällään, jolla voidaan puhdistaa kaivosten jätevesistä haitalliset raskasmetallit. Raskasmetallit ovat yksi kaivosten suurimmista jätevesiongelmista.

Tukea Mining Finland ry:n verkostosta

Koska EPSE on toistaiseksi pienehkö yritys, ponnistaminen maailmanmarkkinoille ja globaalien kaivostoimijoiden tietoisuuteen ei ole helppoa. Saadakseen tukea ja apua tähän tehtävään on EPSE Mining Finland ry:n(2 jäsen. Mining Finland ry on voittoa tavoittelematon kaivosteollisuuden toimijoiden muodostama yhdistys, jonka tavoite on edistää suomalaisen kaivosteknologian vientiä ja ulkomaisia ​​sijoituksia suomalaiseen kaivosklusteriin. Lisäksi pyritään helpottamaan tutkimus- ja kehitysyhteistyötä sekä koulutusyhteistyötä Suomessa työskentelevien kaivosalan toimijoiden välillä tai yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa. Mining Finlandin toimitusjohtajan Harry Sandströmin mukaan Mining Finland alkoi vuonna 2014 valtion tukemana kehityshankkeena ja päättyi vuonna 2019, kuten muutkin samaan aikaan aloittaneet ns. hallituksen kärkihankkeet. Näistä hankkeista ainoana Mining Finland jatkaa yhdistyspohjalla ja sen rahoitus perustuu jäsen- ja osallistumismaksuihin. Perustajajäseniä oli yli 20 ja nyt jäseniä on nelisenkymmentä. Tämä osoittaa, että toiminta on nähty yrityksissä hyödylliseksi. Sandströmin mukaan Mining Finland on onnistunut hyvin brändäyksessään maailmalla, sillä se tunnetaan laajasti ja on houkutellut mm. uusia toimijoita ja sijoittajia Suomeen.

Ponnistaminen maailmanmarkkinoille ja globaalien kaivostoimijoiden tietoisuuteen ei ole helppoa.

Kaivosalan tapahtumiin delegaation matkassa

EPSElle Mining Finlandin jäsenyydestä on ollut hyötyä: Mining Finlandin verkosto on tarjonnut mahdollisuuden osallistua osana isoa delegaatiota kaivosalan tapahtumiin. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi Mines & Money, Mining Indaba tai PDAC -kaivosmessut. Näistä tapahtumista EPSEn käteen on jäänyt koko joukko keskustelun aloituksia, yhteistyökumppaneita, projekteja sekä tukea alan muilta suomalaisilta toimijoilta. Sandströminkin mukaan Mining Finlandin pienille yrityksille tarjoamista eduista tärkeimpiä ovat juuri verkosto sekä tiedonvälitys esimerkiksi markkinoista ja niiden muutoksista. Tarjontaa pystytään myös laajentamaan yhdistämällä eri yritysten palveluja ja siten tarjoamaan asiakkaalle kattavampia ratkaisuja haasteisiin. Myös muiden jäsenyritysten kokemuksista voidaan ottaa oppia ja siten edistää suomalaista kaivososaamista, Sandström lisää.

EPSEn vesiosaaminen osaksi Mining Finlandin vesiklusteria

EPSEn uniikki ja patentoitu EPSETM Menetelmä soveltuu paitsi kaivosten jätevesien, myös rikastehiekan puhdistamiseen metalleista. Menetelmän vienti maailmalla vallitsevaksi menetelmäksi on yrityksen pitkän tähtäimen tavoite. Sandströmin mukaan myös Mining Finland tekee osansa suomalaisen vesiosaamisen edistämiseksi. Työn alla on esimerkiksi suomalainen vesiosaamisklusteri, jota toteutetaan yhteistyössä mm. Kaivosteollisuus ry:n ja Finnish Water Forumin kanssa. Vaikka maailmanluokan vesiosaamista siis löytyy, on työ vesivoimien yhdistämiseksi vielä alussa. Tavoitteena on kuitenkin tiivistää yhteistyötä ja mahdollistaa monipuolisten, koko arvoketjun matkan kattavien vesiratkaisujen tarjoaminen eri yritysten osaamista yhdistelemällä. Globaalisti ajateltuna juuri puhdas vesi tulee olemaan yksi tulevaisuuden rikkauksista ja suomalainen osaaminen on maailman huippuluokkaa.

EPSETM Menetelmän vienti maailmalla vallitsevaksi menetelmäksi on EPSEn pitkän tähtäimen tavoite.

Uskoa tulevaan koronasta huolimatta

Akuutti koronavirustilanne on tuonut haasteita myös EPSEn toimintaan, sillä monet projektit ovat ulkomailla ja niitä ei päästä jatkamaan, ennen kuin poikkeustilanne päättyy. Laboratorio Ylöjärvellä pyörii normaalisti, mutta muut työntekijät on passitettu mahdollisuuksien mukaan etätöihin. EPSEllä uskotaan kuitenkin tulevaisuuteen ja odotetaan, mihin suuntaan tilanne kehittyy.  Koronaviruspandemia on vaikuttanut laajalti yritysten toimintaan monella alalla, mutta Sandströmin mukaan se ei vielä näy voimakkaasti Mining Finlandin jäsenistön liiketoiminnassa. Tällä hetkellä Mining Finland jatkaa panostamista kehitystoimintaan tarjontansa laajentamiseksi ja vahvistamiseksi yritysten välisellä yhteistyöllä, jotta ollaan valmiimpia, kun kriisi on ohi. Varmaa on, että poikkeusolojen jatkuessa komponenttien saannin ohella vaikeuksia on myös asennusten ja huoltojen toteutuksessa. Myös kansainväliset tapahtumat on peruttu ja niitä aikataulutetaan uudellen. Nyt tarvitaan parempaa suunnittelua, ennakointia ja pidempiaikaista sitoutumista valittujen tapahtumien valmisteluun, Sandström toteaa.

EPSE on Mining Finlandin jäsenyritys ja EPSEn toimitusjohtaja Jouni Jääskeläinen edustaa pieniä palveluyrityksiä myös Mining Finlandin hallituksessa. Juttuun haastateltiin Mining Finlandin toimitusjohtajaa, Harry Sandströmiä, sähköpostitse.

1) Annual Survey of Mining Companies, 2019

2) Mining Finland

^Artikkelin kuvassa EPSEn toimitusjohtaja Jouni Jääskeläinen, Solution Manager Tapio, Mining Finland ry:n toimitusjohtaja Harry Sandström sekä kaivosalan delegaatio Afrikasta.

< Artikkelin on kirjoittanut EPSEn projektikoordinaattori Anni Honkonen.