EPSE ja kiertotalous

EPSE Oy on suomalainen yritys, joka on erikoistunut käsittelemään haitallisia ja vaarallisia prosessi- ja jätevesiä, jotka sisältävät liukoisia metalleja. Yritys on rakentunut patentoidun EPSE™ Menetelmän ympärille. Menetelmä soveltuu monenlaisten jakeiden käsittelyyn, joista esimerkkeinä teollisuudessa syntyvät prosessivedet, voimalaitosten lauhdevedet ja kaivosten happamat jätevedet. EPSEllä on menetelmälleen yksi menetelmäpatentti ja kolme tukipatenttia, ja näiden lisäksi neljän tukipatenttihakemus on lähetetty koskien radioaktiivisten jätevesien käsittelyä.

Käsiteltyä jätehappoa

Kuvassa EPSE-käsiteltyä ylitevettä, märkää kuparipitoista sakkaa sekä kuivattua sakkaa.

EPSE-käsittelyssä syntyy metallivapaa ylite sekä niukkaliukoinen monimetallisakka. EPSE tarjoaa asiakkaalleen kokonaisvaltaisen teknisen ratkaisun, jonka yksivaiheisesta puhdistusprosessista syntyy erinomaisia tuloksia. EPSEMenetelmää voidaan soveltaa joko jatkuvatoimisena tai batch-prosessilla. Lisää menetelmän ominaisuuksista.

EPSE™ Menetelmä on ideaalinen ratkaisu

· Prosessiveden puhdistamiseksi
· Metallipitoisen jäteveden käsittelyyn
· Suljettujen vesikiertojen aikaansaamiseksi
· Vaarallisten jätteiden käsittelyyn liukoisten metallien osalta

EPSE™ Menetelmä voi vähentää jätteiden käsittelyn kustannuksia sekä lisätä yrityksen mahdollisuuksia kiertotalouteen.

 

Kuvassa havainnekuva uudenmallisesta Mobile EPSE™ -pilotointilaitteistosta, joka otettiin käyttöön vuonna 2020. 

Mobile EPSEon sivuvirtapilotointiin tarkoitettu liikuteltava kontti, jolla voidaan todentaa EPSEMenetelmän toimivuus asiakkaan olosuhteissa. Pilotointi tukee myös investointi- ja käyttökustannuslaskelmien tekemistä. Mobile EPSE™ -pilotlaitteistolla voidaan ajaa sekä jatkuvatoimista (24h) tai batch-ajoa asiakkaan toiveiden mukaisesti. Lisää Mobile EPSE™ -laitteistosta. 

 

EPSE Lab on varustettu ICP-OES -analysaattorilla, ja vesinäytteiden metallianalyysit voidaankin tehdä omassa laboratoriossa. ICP-analysaattorin lisäksi EPSEn laboratoriossa on tarvittavat laitteet ja osaaminen liukoisuustestien suorittamiseen. Lisää EPSEn laboratoriosta.

EPSE ja kiertotalous

EPSEn tavoite on leikata teollisuudessa syntyvän jäteveden määrää 90 % ja saada yhdessä kumppanien kanssa kaikista yli 20 % arvometalleja sisältävistä sakoista metallit uudelleenkäyttöön.

Metallien talteenottoa on testattu esimerkiksi Porin Kupariteollisuuspuistossa, jossa tehtiin kuparipitoisen jätehapon käsittelykokeilu. Onnistuneessa kokeilussa käsiteltiin EPSE™ Menetelmällä yksi kontillinen eli n. 1 300 kg typpihappojätettä, saostettiin siinä liuenneena ollut kupari (n. 160 kg) sakkaan ja hyödynnettiin sakka Bolidenin Harjavallan sulatolla. Sakan lisäksi syntyi ainoastaan vettä, jonka metallipitoisuus saatiin pudotettua hyvin pieneksi, alle ympäristölupaehtojen rajojen. Kokeiltu EPSE Oy:n tarjoama käsittelymenetelmä todettiin potentiaaliseksi tavaksi huolehtia vaarallisista jätehapoista tulevaisuudessa. Samalla kun se tarjoaa mahdollisuuden vähentää varallisten happojätteiden kuljetuksia se auttaa sulkemaan tärkeän kuparimetallin kiertoja.

Veden saaminen kiertoon teollisuusprosesseissa on toinen EPSElle tärkeä kiertotalouden osa-alue. Puhdas vesi on monessa mielessä katoava luonnonvara siinä missä esimerkiksi raakaöljykin, sillä ilmastonmuutoksen myötä monet maat ovat jo ajautuneet vesikriiseihin ilmaston kuivuessa jo ennestään kuivilla alueilla. Esimerkiksi sadattuhannet intialaiset jonottavat joka päivä juomavettä hallituksen tankkiautoista, sillä jo 600 miljoonaa intialaista on akuutin vesikriisin kourissa. 200 000 kuolee joka vuosi riittämättömän tai saastuneen veden takia, kertoi Intian pääministeri NITI Aayog raportissaan jo vuonna 2019.

Kun vettä käsitellään EPSE™ Menetelmällä, syntyy hyvin niukkaliukoinen sakka sekä metallivapaa ylite, eli puhdas vesi. Tämä puhdas vesi voitaisiin hyödyntää teollisuusprosesseissa uudelleen synnyttäen laitoksiin sisäisiä kiertoja, vähentäen neitseellisen puhtaan veden käyttöä radikaalisti.

 

Seuraa meitä sosiaalisen median kanavissamme Facebookissa ja LinkedInissä!

 

Paikalla Tampere talossa 8.12.2021 järjestettävillä Kierto Festeillä asiantuntijamme

Salla Heinonen, EPSE

Salla Heinonen, laboratorio

Anni Honkonen, EPSE

Anni Honkonen, EHSQ-asiat