EPSE esiteltävänä Kongossa

EPSEn banderolli matkusti Afrikkaan 22.-24.9, Kongon Lubumbashissa järjestettävään DRC Trade Mission -tapahtumaan. Tapahtuma on osa AGS-ohjelmaa. EPSE valittiin noin 50 yrityksen joukossa tapahtumaan, jossa Tight Metals Zambia konsulttiyhtiö esitteli EPSEä teollisille toimijoille. 

AGS on Suomen Ulkoministeriön rahoittama, Sambian PK-yritysten Kehitysministeriön (the Ministry for Small and Medium Enterprise Development (MSMED) of Zambia) kanssa toteutettu yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kasvattaa pienten ja keskisuurten yritysten sekä Start up -yritysten kasvua ja kilpailukykyä Sambiassa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä työpaikkojen määrää, helpottaa markkinoille pääsyä ja luoda pitkäkestoisia liiketoimintasuhteita Sambian ja Suomen välille. 

AGS-ohjelma on keskittynyt erityisesti maa- ja metsätalouden, uudistuvan energian, kiertotalouden ja kaivosteollisuuden sektoreille. Globaali vihreä siirtymä edellyttää uuden teknologian, kuten sähköautojen ja uusiutuvan energian sovellusten, käyttöönottoa ja niiden yleistyminen puolestaan kasvattaa ennestään korkeaa metallien kysyntää.  EPSE valittiinkin mukaan kiinnostavana yrityksenä, sillä EPSEn osaaminen keskittyy metallipitoisen veden käsittelyyn ja potentiaalia on myös metallien kierrättämisessä. Tapahtuma järjestettiin Kongon demokraattisessa tasavallassa (DRC), koska maan suurten mineraalivarantojen hyödyntäminen kestävästi vaatii toimia kaivostoiminnan kehittämiseksi ja etenkin sen päästöjen vähentämiseksi luoden siten uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

AGS program järjesti 50 sambialaisen yrityksen matkan Kongoon tukeakseen niiden kansainvälistymistä. EPSE on mukana konsulttiyritys Tight metals Zambian kautta.

Kuva 1. Tight Metals Zambia Oy:n Managing Director James Chiyaba esittelemässä EPSEä 

Tekstin on kirjoittanut Anna Kivimäki.