Ensiapukurssilla Työturvallisuus- ja terveyspäivänä

Ensiapukurssi

Huhtikuun 28. on kansainvälinen työturvallisuus- ja työterveyspäivä. EPSEllä päivää vietetään sopivasti EA1-kurssin merkeissä, kun laboratorio- ja pilotointityöntekijät saavat päivittää ensiapuosaamistaan. EPSEllä työturvallisuuteen suhtaudutaan vakavasti, ja työympäristöjen riskejä pyritään minimoimaan ja turvallisuutta edistävää ja vaalivaa kulttuuria luomaan tietoisesti. Ensiapukoulutusta ei ole EPSEllä vielä onneksi tarvittu, mutta tämän päivän jälkeen työntekijät osaavat toimia hätätilanteissa entistä paremmin.

Suomen YK-liiton mukaan vuonna 2003 Kansainvälinen työjärjestö ILO laajensi työtapaturmien ja -sairauksien uhrien muistopäivän, 28. huhtikuuta, Maailman työturvallisuus- ja työterveyspäiväksi tehdäkseen epäterveellisten ja vaarallisten työolojen riskit maailmanlaajuisesti yleisemmin tunnetuiksi.  Teemapäivän tarkoitus on muistuttaa, että työterveyskulttuurin tulisi olla joka puolella maailmaa sellainen, että se kunnioittaa yksilön oikeuttaa turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Kaikki yksilöistä, työnantajista ja hallituksista lähtien voivat osaltaan vaikuttaa siihen, että jokaiselle turvataan terveellinen ja turvallinen työympäristö, joka kunnioittaa yksilön oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia ja jossa ennaltaehkäisyä pidetään kaikkein tärkeimpänä periaatteena.

Kaksi naista

Salla ja Anni jäävät henkiin. 

Nuket eivät pontevasta elvytyksestä ja ansiokkaasta sydäniskurin käytöstä huolimatta heränneet henkiin. 

Lisää teemapäivän omilta kotisivuilta: https://www.un.org/en/observances/work-safety-day

Tekstin on kirjoittanut Anni Honkonen.